Aktualności

10 tys. posiłków dla osób walczących z COVID-19 na Mazowszu

2020.05.27 15:10 , aktualizacja: 2020.06.05 13:12

Autor: Hanna Maliszewska (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika informująca tekstowo o tych posiłkach, ilustrowana zdjęciem potrawy sałatkowej na talerzu okrągłym. (infografika MCPS).

Podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa dające pracę osobom zagrożonym wykluczeniem przygotują 10 tys. posiłków na rzecz osób walczących z epidemią koronawirusa. To inicjatywa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która pozwala przedsiębiorstwom wrażliwym społecznie aktywnie pracować, a jednocześnie pomaga tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. 

 

Ostatnie miesiące były trudnym czasem dla wielu przedsiębiorstw. Te z przymiotnikiem „społeczne” zawsze były bardziej nastawione na wspieranie innych niż na zysk. W dobie pandemii podejmowały różne wyzwania – zarówno przygotowywanie jedzenia na potrzeby np. seniorów, jak i szycie maseczek czy robienie przyłbic. Teraz przez miesiąc będą przygotowywać i rozwozić posiłki do instytucji, które tego najbardziej potrzebują.

 

Zgodnie z założeniem na terenie Mazowsza wydanych zostanie w sumie 10 tys. posiłków. Trafią one do pracowników radomskiej stacji pogotowia, szpitali wojewódzkich w Ostrołęce i Płocku, szpitala miejskiego w Siedlcach, domów pomocy społecznej w Warszawie oraz ośrodka pomocy społecznej w Ciechanowie. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 82,7 tys. zł. To środki MCPS pochodzące z budżetu województwa, które były zaplanowane na różne inicjatywy dotyczące ekonomii społecznej.

 

– W ostatnim czasie z powodu epidemii wielkie trudności w swoim funkcjonowaniu mają np. zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, czyli podmioty tzw. ekonomii społecznej. Aby im pomóc, uruchomiliśmy specjalny program, który z jednej strony nakierowany jest właśnie na utrzymanie ich aktywności, a z drugiej – na wsparcie szpitali, domów pomocy społecznej, miejsc, których pracownicy są szczególnie obciążeni walką z epidemią koronawirusa – zauważa marszałek Adam Struzik. – Dzięki temu łączymy dwa elementy: pożyteczną działalność podmiotów ekonomii społecznej ze wsparciem ochrony zdrowia.

 

Przygotowywane dania mają być pełnowartościowymi, ciepłymi posiłkami (tzw. drugie danie lub zupa) w wersji mięsnej lub wegetariańskiej – tych ostatnich przewidziano 10 proc. z całości. Żywność ma być szczelnie pakowana w jednorazowe opakowania, tak aby dostarczone posiłki były ciepłe. Do każdego posiłku dodawane będą sztućce – ze względów sanitarnych jednorazowe.

 

– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej znalazło świetne rozwiązanie na trudne czasy. Wypracowało własny pomysł na to, jak pomagać zarówno podmiotom ekonomii społecznej, a jednocześnie tym, którzy teraz potrzebują pomocy – mówi o akcji Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Medycy pracujący nieustannie, policja, ale też np. pracownicy domów pomocy społecznej to przykładowe grupy osób, których zadania teraz są trudniejsze do wykonania niż dotychczas. Pracują często bez wytchnienia, więc każda pomoc – taka, jak chociażby ciepły, regeneracyjny posiłek – jest na wagę złota. Jest to też nasze podziękowanie medykom i wszystkim, którzy pracują, by ratować nasz życie.

 

Wykonawcy posiłków, którzy zostali wyłonieni w przetargu, to przedsiębiorstwa i podmioty angażujące do zadania osoby z grup narażonych na wykluczenie społeczne, np. osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne, pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne, posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, uzależnione od alkoholu lub narkotyków albo osoby powyżej 60. roku życia. 

 

– Naszym zadaniem jest promocja ekonomii społecznej. Jednak obecny czas to nie moment na targi, kampanie i tego typu działania. Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają ludzi, którzy bez tej pracy byliby marginalizowani, muszą więc działać, by nie pogłębiać wykluczenia. A jednocześnie zawsze ich działania skierowane były do grup, które wymagają dodatkowego wsparcia. Dziś takimi grupami są m.in. ci, którzy bezpośrednio przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się epidemii – wyjaśnia ideę akcji Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

 

Posiłki wykonają i dostarczą w poszczególnych częściach Mazowsza: firma MODEX-POL Adam Modzelewski z Warszawy, Fundacja „Dobry Duszek” z Radomia, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie prowadzony przez Fundację Praca dla Niewidomych, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzone przez Caritas Siedlce, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z MławyStowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo.

 

Liczba wyświetleń: 241

powrót