Aktualności

Ponad 9,8 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie warszawskim wschodnim

2020.03.05 15:30 , aktualizacja: 2020.03.18 11:43

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Przy stole siedzi mężczyzna w garniturze, marszałek Raboszuk i kobieta. Wszyscy mają dokumenty przed sobą. Mężczyzna i kobieta patrzą na marszałka Instalacje wodno-ściekowe...
  • Mężczyzna z brodą i w garniturze stoi obok marszałka Raboszuka. Obaj podają sobie prawe dłonie i patrzą w kierunku kamery Jedna z takich instalacji...
  • Marszałek Raboszuk siedzi za stołem, przed nim leżą dokumenty, na których oparł ręce. Obok niego siedzi mężczyzna i kobieta. Kobieta ma głowę zwróconą ku marszałkowi Otrzymane dofinansowanie...

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego do 8 gmin z subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 9,8 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego.

 

– Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę – mówi  wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 8 z subregionu warszawskiego wschodniego.

 

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

 

L.p.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Kwota pomocy

Powiat

1.

Gmina Dąbrówka

Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrówka

1 830 680 zł

wołomiński

2.

Gmina Jakubów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów

837 506 zł

miński

3.

Gmina Jabłonna

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi

2 000 000 zł

legionowski

4.

Gmina Strachówka

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin.

165 050 zł

wołomiński

5.

Gmina Siennica

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P2 gmina Siennica.

897 834 zł

miński

6.

Gmina Dębe Wielkie

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka gmina Dębe Wielkie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kobierne, Chrośla, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie gmina Dębe Wielkie i w miejscowości Pustelnik gmina Stanisławów

2 000 000 zł

miński

7.

Gmina Mińsk Mazowiecki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW.

192 490 zł

miński

8.

Gmina Wiązowna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie

1 911 355 zł

otwocki

 

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

 

 

Liczba wyświetleń: 538

powrót