Aktualności

15,6 mln zł z UE dla szpitali i poradni specjalistycznych z subregionu radomskiego

2020.03.05 14:40 , aktualizacja: 2020.03.18 11:40

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Za stołem stojąc marszałek i starszy pan w garniturze podają sobie prawe dłonie. Marszałek Struzik w lewej dłoni trzyma teczkę. Między nimi widać marszałka Rajkowskiego, który trzyma wielki symboliczny bon z wypisaną kwotą i nazwą szpitala. Z boku stoi młody mężczyna w okularach i patrzy się na nich z uśmiechem Radomski Szpital...
  • Marszałek Struzik i marszałek Rajkowski stoją za stołem i trzymają wielki symboliczny bon. Obok nich, po obu stronach stoją dwaj inni panowie w garniturach. Wszyscy patrzą się przed siebie Blisko 6,9 mln zł na zakup...
  • Marszałek Struzik i marszałek Rajkowski stoją i trzymają obaj wielki symboliczny bon. Po ich lewej stronie stoi mężczyna i kobieta. Po prawej mężczyna. Wszyscy patrzą się przed siebie Ponad 603 tysiące otrzyma...
  • Marszałek Struzik i marszałek Rajkowski siedzą przy stole i podpisują dokumenty. Obok marszałka Rajkowskiego siedzi kobieta, przed którą leży teczka Ponad 2,2 mln zł na zakup...

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego radomskie placówki zdrowia otrzymają ponad 15,6 mln zł dofinansowania z UE. Inwestycje w nowoczesną aparaturę to nowe możliwości na poszerzanie diagnostyki i leczenia wielu chorób, np. kardiologicznych, układu krążenia czy układu oddechowego. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

 

 – Dzisiejsze umowy pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego czterem placówkom zdrowia z subregionu radomskiego. Jest to wyraz troski o najwyższą jakość świadczonych usług, a także o zwiększenie dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawę warunków hospitalizacji pacjentów – mówił marszałek Adam Struzik.

 – Zdajemy sobie sprawę, że standard infrastruktury, którą mają szpitale i placówki zdrowia bezpośrednio przekłada się na jakość i dostępność wykonywanych usług. Nowy sprzęt otrzymają Radomski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, SPZZOZ w Lipsku oraz cztery poradnie specjalistyczne w Zwoleniu – dodał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Aparatura dla poradni działających w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz Centralnej Sterylizatorni

 

Już niebawem radomski szpital miejski wzbogaci się o nowoczesny specjalistyczny sprzęt dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, a także poradni dla dzieci i młodzieży. Unijne wsparcie pozwoli na dostosowanie szpitalnych pomieszczeń do potrzeb kupowanej aparatury oraz usunięcie barier architektonicznych. To dobra wiadomość dla osób borykających się z chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, układu pokarmowego, oddechowego, czy chorobami wątroby. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na przebudowę pomieszczeń i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, w której dezynfekcji poddawane będą narzędzia i sprzęty wykorzystywane w szpitalu.   

 

Wymiana sprzętu medycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma dofinansowanie z UE na doposażenie  w sprzęt medyczny bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chorób płuc. Nowa aparatura trafi też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej

 

Nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia w SPZZOZ w Lipsku

Zakupiona dzięki unijnemu dofinansowaniu aparatura dla Szpitala w Lipsku będzie wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu oddechowego. Trafi ona na oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Poradni Kardiologicznej. Dzięki tym środkom poszerzony zostanie zakres opieki  specjalistycznej.

 

Modernizacja i zakup sprzętu dla czterech poradni specjalistycznych w Zwoleniu

SPZZOZ w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt medyczny pracowni rentgenodiagnostyki, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni otolaryngologicznej oraz okulistycznej. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również pomieszczenia poradni. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim lepsze warunki leczenia pacjentów, ale też większa skuteczność diagnostyki chorób. Dodatkowo, skróceniu ulegnie czas oczekiwania na wynik badania, co przyśpieszy postawienie diagnozy i ustalenie terapii przez lekarza.

 

 

Liczba wyświetleń: 199

powrót