Aktualności

Ponad 8,7 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie radomskim

2020.02.28 14:40 , aktualizacja: 2020.02.28 15:16

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Na pewno wielu podobnych...
  • Unijne wsparcie na...
  • Ostatecznie do...

Stara Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chotcza, Radzanów i Przysucha to sześć spośród 45 mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci z subregionu radomskiego.

 

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z subregionu radomskiego trafi ponad 8,7 mln zł w ramach PROW 2014–2020.

– Tego typu inwestycje są dla wielu gmin ogromnym wyzwaniem, bo wiążą się z dużymi kosztami. Na pewno wielu z nich nie udałoby się zrealizować bez dodatkowego wsparcia, jakim są środki unijne. Tym bardziej cieszymy się, że lokalne samorządy tak aktywnie ubiegają się o środki zewnętrzne. Tylko w tej perspektywie gminy z subregionu radomskiego pozyskały w ramach PROW ponad 54,5 mln zł – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 6 z subregionu radomskiego.

 

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiornika wody uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej.

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

 

 

L.p.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Kwota pomocy

Powiat

1.

Gmina Stara Błotnica

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów, dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów

1 933 870 zł

białobrzeski

2.

Gmina Szydłowiec

Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa

1 999 957 zł

szydłowiecki

3.

Gmina Promna

Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Promna

1 995 426 zł

białobrzeski

4.

Gmina Chotcza

Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Chotcza oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierka Stara

921 616 zł

lipski

5.

Gmina Radzanów

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gmina Radzanów

748 487 zł

białobrzeski

6.

Gmina i Miasto Przysucha

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowicach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów

1 105 441 zł

przysuski

Liczba wyświetleń: 331

powrót