Aktualności

Szkolenie dla NGO w Żyrardowie

2020.02.28 10:25 , aktualizacja: 2020.02.28 13:44

Autor: na podst. mat. delegatury w Żyrardowie, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Spotkanie otworzył...
  • W szkoleniu uczestniczyli...
  • Eksperci omówili zasady...

Jak pozyskać i rozliczyć dotacje? O współpracy w bieżącym roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a także o zasadach związanych z Budżetem Obywatelskim Mazowsza rozmawiano podczas szkolenia w Żyrardowie.

 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup senioralnych. Poznali roczny „Program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji dla NGO z budżetu województwa”, który przedstawili Anna Obłoza z Biura Dialogu Obywatelskiego UMWM oraz Piotr Lejzerowicz z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Eksperci omówili zasady uczestnictwa w ogłoszonych i planowanych konkursach ofert na dotacje dla NGO w zakresie polityki społecznej, tj. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ubóstwu, a także ochrony zdrowia psychicznego, polityki senioralnej, ekonomii społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Uczestnikom szkolenia przedstawiono również ideę, zasady oraz harmonogram działań związanych z  Budżetem Obywatelskim Mazowsza. Ten temat wzbudził duże zainteresowanie i wywołał szereg pytań.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miasto Żyrardów wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, którego reprezentantami byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Liczba wyświetleń: 263

powrót