Aktualności

Zdalna opieka nad seniorami – spotkanie w Ostrołęce

2020.02.24 12:55 , aktualizacja: 2020.02.24 14:22

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Umowę podpisują Łukasz...
  • Od lewej stoją: Mariusz...
  • Od lewej: z-ca dyr. MCPS...
  • Od lewej: zastępca...

Być w domu, zdać się na swoją samodzielność, ale czuć się bezpieczniej – tak mogą żyć seniorzy na Mazowszu, którzy biorą udział w pilotażowym programie dotyczącym teleopieki. Wśród nich są mieszkańcy gmin Ostrołęka, Różan i Rzekuń. Na całym Mazowszu z pilotażu ma skorzystać ponad 650 starszych osób. Program prowadzony jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Podpisanie umów na tzw. teleopiekę odbyło się 24 lutego br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W spotkaniu udział wzięli reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego członkowie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci: Łukasz Kulik – prezydent Ostrołęki, Mariusz Plewko – zastępca skarbnika Ostrołęki, Piotr Świderski – burmistrz gminy Różan, Bożenna Deptuła – skarbnik gminy Różan, Bartosz Podolak – wójt miasta Rzekuń. Uczestniczyła zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pełnomocnik zarządu województwa ds. polityki senioralnej Elżbieta Bogucka.

 

W grudniu ubiegłego roku mazowieccy radni zatwierdzili listę gmin, które otrzymają dotację na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki. Z budżetu województwa sejmik przekazał na ten cel ponad 200 tys. zł.

 

– Zgłosiło się na razie 27 gmin, ale mamy nadzieję, że ten pilotaż zachęci innych do skorzystania z systemu teleopieki. Już dziś wiadomo, że taka forma czuwania nad osobami starszymi pozwala im na pewną samodzielność. A to daje szansę na uniknięcie pobytu osób starszych w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy domach pomocy społecznej – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – W tych przypadkach, w których można na to pozwolić, warto przedłużyć komfort samodzielnego życia we własnym domu.

 

– Chcemy dać osobom starszym poczucie, że będąc w domu same mogą czuć się bezpiecznie. Stąd prawie 202 tys. zł na pilotaż, który w tym roku wprowadzamy na Mazowszu – wyjaśnia członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 

Każda z gmin we własnym zakresie rekrutuje chętnych do wzięcia udziału w pilotażu. Również gminy ustalają indywidualnie, czy dofinansowanie wykorzystane będzie jedynie na opłacenie usługi abonamentowej (automatyczne połączenie z centrum alarmowym), czy również na zakup sprzętu, w który wyposażeni zostaną seniorzy. Wysokość dotacji, jaką otrzymały, wynika ze zgłaszanych przez nie zapotrzebowań. – Zależy nam na stworzeniu systemu teleopieki, z którego seniorzy będą mogli korzystać za darmo – wyjaśnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pełnomocnik zarządu województwa do spraw polityki senioralnej. – Tworzenie takich systemów na terenie gmin jest tańsze niż opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej. A przede wszystkim daje starszym osobom poczucie godnego, ale i bezpiecznego życia w zaciszu domowym.

 

Teleopieka to system przywoławczy, działający przez 24 h na dobę w domu podopiecznego. Osoby, które zgłoszą się do programu, zostaną wyposażone w urządzenie pierwszej generacji. Oznacza to, że kontakt z centrum alarmowym w sytuacjach zagrożenia życia będzie odbywał się przy pomocy tzw. przycisku SOS w formie breloka lub opaski. Właśnie po naciśnięciu tego przycisku w razie jakiegokolwiek zagrożenia (np. upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia) nastąpi automatyczne połączenie w trybie głośnomówiącym przez to urządzenie z centrum alarmowym. Wówczas operator zdecyduje, jaką interwencję podjąć. W takich sytuacjach liczą się minuty, a teleopieka sprawia, że pomoc w sytuacjach nagłych lub zagrażających życiu może być udzielona szybciej.

 

Pilotażowy program zaplanowany jest na 2 lata, z czego w 2020 r. przekazywane są gminom dotacje z budżetu województwa, a w 2021 r. gminy zobowiązują się prowadzić już program we własnym zakresie.

Liczba wyświetleń: 461

powrót