Aktualności

Marszałek w Prezydium Komitetu Regionów

2020.02.12 12:05 , aktualizacja: 2020.08.24 13:36

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Widok na wielką salę, na której są ławy z zasiadającymi członkami komitetu. Wśród nich widać marszałka Adama Struzika Marszałek Adam Struzik...
  • Widok na główną ławę prowadzących zebranie komitetu. Przed nią jest ambona, w której stoi mężczyzna w garniturze. U góry nad ich głowami wisi flaga UE oraz telebim z nazwiskiem przemawiającego Do Komitetu Regionów UE...
  • Za amboną stojącą przed stołem prowadzących posiedzenie stoi mężczyzna z uniesioną prawą ręką. U dołu zdjęcia widać głowy reporterów Europejski Komitet Regionów...

Podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów Unii Europejskiej na lata 2020–2025 marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik został ponownie wybrany w skład jego Prezydium. Jest to uznanie dla jego dotychczasowych zasług.

 

Zastępcą marszałka na tym stanowisku został Ludwik Węgrzyn. Przewodniczącym Komitetu Regionów został Apostolos Tzitzikostas, a I wiceprzewodniczącym Alves Cordejro. Marszałek Adam Struzik reprezentuje województwo mazowieckie w Komitecie Regionów UE już od 2004 r. Obserwatorem był od 2002 r., a pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dziesięć lat temu, 10 lutego 2010 r., powołano go w skład Prezydium Komitetu Regionów.

Marszałek do tej pory uczestniczył w pracach komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). Jest także członkiem grup międzyregionalnych „Regiony Morza Bałtyckiego” i „Zdrowie”.

 

Europejski Komitet Regionów to organ doradczy i opiniodawczy UE, powołany do życia w 1994 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Należą do niego przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Komitet Regionów powołano, by przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych mieli wpływ na stanowienie prawa w UE. Jest to o tyle ważne, że większość prawodawstwa UE wdrażane jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym.

Rola Komitetu Regionów polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada Europejska, są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych.

Liczba wyświetleń: 358

powrót