Aktualności

I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego

2020.02.04 08:00 , aktualizacja: 2020.02.05 13:00

Autor: Joanna Sawicka (BF), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Na pierwszym posiedzeniu...
 • Spotkanie rady rozpoczął...
 • Członkiem rady jest...

W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego. Rada ma m.in. monitorować działalność i kierunki inwestycji Funduszu.

 

Radę powołał Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 124/102/20 z 28 stycznia 2020 r., by badać czy działania Funduszu są zgodne ze Strategią Inwestycyjną Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego i innymi dokumentami strategicznymi. Do rady należą:

 1. Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego – przewodniczący rady;
 2. Wiesław Raboszuk – wicemarszałek – zastępca przewodniczącego rady;
 3. Marek Miesztalski – skarbnik województwa mazowieckiego – członek rady;
 4. Małgorzata Więckowska – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów UMWM – członek rady;
 5. Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – członek rady.

 

Podczas posiedzenia wybrano obserwatorów Rady zaangażowanych we wdrażanie Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego: Krzysztofa Filińskiego prezesa zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Jakuba Bilnika prezesa zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., Bartosza Dubińskiego prezesa zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. oraz Wiesława Kołodziejskiego prezesa zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci zatrudnieni przez województwo mazowieckie.

 

Tematy poruszane na posiedzeniu

Omawiano przede wszystkim bieżącą działalność Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego oraz stan wdrażania produktów finansowych uruchomionych w 2019 r., czyli Pożyczki energetycznej oraz  Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych.

 

Pożyczka energetyczna

Nabór ogłoszono 22 października 2019 r. Zadanie ma charakter ciągły do wykorzystania alokacji w wysokości 50 mln zł. Przeznaczenie pożyczki:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne),
 • modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 • zarzadzanie energią w miastach,
 • instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 • podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów,
 • modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 • przetwarzanie i użytkowanie energii,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.fpwm.pl, www.pozyczkimazowieckie.pl oraz www.mae.com.pl.

 

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Nabór ogłoszono 16 grudnia 2019 r. Zadanie ma charakter ciągły do wykorzystania alokacji 15 mln zł. Przeznaczenie pożyczki:

 • produkt skierowany do MŚP ubiegających się oraz realizujących projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WM 2014–2020 Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”, którzy zobowiązani są do wniesienia udziału własnego niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla ostatecznych odbiorców, będących mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fpwm.pl.

 

Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego został utworzony 1 stycznia 2017 r.  na podstawie Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej zawartej 12 grudnia 2016 r. pomiędzy województwem mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza Sp. z o.o. Celem funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej, tj.  zasobami zwróconymi z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE oraz pełnienia roli Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota środków mających zasilić Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego to około 237 mln zł.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. będzie dysponowała w latach 2017–2023 kwotą około 130 mln zł. Wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego udzielane będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz jst w formie pożyczek i reporęczeń.

 

Liczba wyświetleń: 381

powrót