Aktualności

Szkoła w Chynowie przeszła termomodernizację

2020.02.04 11:05 , aktualizacja: 2020.02.04 12:36

Autor: oprac. na podst. zebr. mat., Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek oraz radny Przybytniak idą wraz z przedstawicielami szkoły i władz gminy szkolnym korytarzem. Idąc, patrzą na siebie i rozmawiają Modernizacja budynku szkoły...
  • Marszałek odbiera z rąk dzieci - dziewczynki i chłopca książkę. Patrzy się na nich z uśmiechem. W tle jest kurtyna z przyczepionym napisem "sensacje 20 i 21 wieku" Marszałek Adam Struzik...
  • Wszyscy ważni uczestnicy uroczystości stoją w rzędzie i trzymają w ręku odcięty kawałek biało-czerwonej wstęgi W uroczystości zakończenia...

Dzięki unijnemu wsparciu budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie (pow. grójecki) przeszedł termomodernizację. W uroczystości zakończenia inwestycji udział wziął marszałek Adam Struzik oraz radny województwa Leszek Przybytniak.

 

– Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego może mieć swój wkład w realizację tak ważnego projektu. Efektywność energetyczna placówki przełoży się na mniej inwazyjne działanie na środowisko naturalne, ale przede wszystkim poprawi komfort przebywających tu uczniów i pracowników szkoły. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inwestycji – mówił marszałek Adam Struzik.

Prace modernizacyjne objęły: docieplenie budynku szkoły, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i przebudowę kotłowni, wymianę oświetlenia, instalacji elektrycznej i instalację modułów fotowoltaicznych.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.  

Liczba wyświetleń: 448

powrót