Aktualności

6 mln zł na mazowieckie zabytki! Ruszył nabór

2020.01.30 11:50 , aktualizacja: 2020.02.05 14:58
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płock Płocka bazylika katedralna...

Mazowieckie zabytki – kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, wiekowe klasztory oraz unikatowe dzwonnice – to prawdziwe perełki architektury i sztuki. Część z nich potrzebuje jednak renowacji, dlatego samorząd województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków przeznaczy w tym roku 6 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 27 lutego 2020 r.

 

– W 2020 r. ponownie wspieramy rewitalizacje mazowieckich zabytków. Nasz region pełen jest cennych na skalę światową obiektów. Dla świątyń, kamienic czy pałaców to często ostatnia deska ratunku. Środki w wysokości 6 mln zł pozwolą tchnąć w nie nowe życie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Dla kogo wsparcie?

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i ma tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Zabytki z szansą na dotację

Maksymalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w tym roku, wynosi 200 tys. zł. Dotacja może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie Mazowsza i są dostępne publicznie. Wnioskujący powinni wykazać także, istotne znaczenie obiektów – historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

– Program wsparcia mazowieckich zabytków wpisał się już na stałe w nasze coroczne działania, a efekty przyznanych do tej pory dotacji widać już na całym Mazowszu. Zainteresowanie wsparciem jest ogromne, a to pokazuje, że wspólnie chcemy opiekować się naszym dziedzictwem kulturowym – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Prace objęte wsparciem

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wnioskujący mogą się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Ze środków pozyskanych w ramach programu będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Będzie można także m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

 

To już udało się zrobić

W ubiegłym roku, dzięki wsparciu w wysokości 6 mln zł zostały przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie aż 83 mazowieckich zabytków. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. konserwacja klasycystyczna nagrobków przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Domanicach (pow. siedlecki), rewitalizacja kamienicy Hoppenów w Radomiu, rewaloryzacja parku podworskiego w Stupsku (pow. mławski) czy prace remontowe podziemia zabytkowego dworu w Przystani (pow. ostrołęcki).

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) wraz z załącznikami. Wnioski można składać do 27 lutego br.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce Kultura i turystyka/Zabytki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 521, (22) 59 79 522, (22) 59 79 119, (22) 59 79 230.

Liczba wyświetleń: 952

powrót