Aktualności

Fitch potwierdza – dobra kondycja Mazowsza

2019.12.18 11:10 , aktualizacja: 2019.12.18 11:27

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika pokazująca dobrą kondycję Mazowsza co zostało potwierdzone utrzymywaniem się na wysokim poziomie ratingów finansowe województwa mazowieckiego według Agencji Fitch Mazowsze utrzymuje wysokie...

Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie „A-, a długoterminowy rating krajowy województwa pozostaje na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność.

 

Dodatkowo Fitch potwierdził długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa na poziomie „A-”. Natomiast Samodzielny Profil Kredytowy Województwa Mazowieckiego (Standalone Credit Profile; SCP) oceniany jest na „aa+”. Oznacza to ocenę średnią dla profilu ryzyka kredytowego województwa oraz wskaźników zadłużenia na bardzo dobrym poziomie. Indywidualna ocena zdolności do obsługi zadłużenia wynosi „aaa”.

 

– To bardzo dobra wiadomość. Utrzymujemy dobry i stabilny dla województwa poziom ratingu. Oznacza to, że Mazowsze jest pewnym i solidnym płatnikiem. Prognoza również jest stabilna, a Fitch nie przewiduje w najbliższym czasie, aby nastąpiło nagłe załamanie finansów województwa – podkreśla Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego.

 

Fitch zauważył też, że na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce sytuacja finansowa województwa poprawiła się i jest dziś bardzo dobra. Agencja prognozuje również, że w średnim okresie województwo mazowieckie utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, a zadłużenie bezpośrednie spadnie.

 

Agencja zauważa jednak, że województwo mazowieckie ma najwyższy udział CIT w dochodach. Dodatkowo region jest największym płatnikiem tzw. „janosikowego”. W 2018 r. mazowieckie wpłaciło aż 376 mln zł na rzecz wyrównania dochodów innych województw. Jest to około 13 proc. dochodów operacyjnych, a w latach 2019–2020 może wzrosnąć do 15 proc.

 

Dynamika wzrostu dochodów CIT zależy od sytuacji w gospodarce narodowej. W okresie koniunktury dochody te wykazują wyższą dynamikę wzrostu niż wzrost PKB, a w czasach spowolnienia gospodarczego reagują większym spadkiem. Fitch prognozuje, że tempo wzrostu PKB Polski spadnie do 3 proc. w 2020 r., w porównaniu do najwyższego tempa wzrostu odnotowanego w 2018 r. i wynoszącego 5,2 proc. Dlatego Fitch zakłada w prognozach na lata 2019–2023 wzrost dochodów podatkowych województwa o około 1,5 proc. CAGR, w porównaniu do 13 proc. CAGR osiągniętego w latach 2014–2018.

 

Agencja Fitch przewiduje, „że wskaźnik spłaty zadłużenia, który jest głównym wskaźnikiem dla oceny zdolności do obsługi zadłużenia, pozostanie na dobrym poziomie ze względu na zakładany spadek długu województwa”. W komunikacie Fitch czytamy również, że presja na zwiększenie zadłużenia w celu finansowania inwestycji będzie niska oraz wartość spłat zadłużenia będzie przewyższać wartość nowo zaciągniętego długu. W konsekwencji przewiduje się, że ocena zdolności kredytowej województwa pozostanie na bardzo dobrym poziomie.

 

 

Czym jest rating?

 

Rating to proces oraz wynik oceny ustalonej przez wyspecjalizowaną firmę ­ agencję ratingową – po profesjonalnym przeprowadzeniu procedury ratingowej, według kryteriów określonych przez daną agencję dla wszystkich badanych obiektów.

Rating może być wydawany m.in. dla podmiotów zaciągających zobowiązania na rynku finansowym oraz rządów państw. Ocenia on jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej oraz warunków panujących na rynku.

(źródło: finansopedia.forsal.pl)

Liczba wyświetleń: 179

powrót