Aktualności

Stypendia dla studentów uczelni artystycznych przyznane

2019.12.16 13:00 , aktualizacja: 2019.12.17 10:46

Autor: Sławomir Ignaczak (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • By zachęcić młodych ludzi...
  • Studenci podpisali umowy na...
  • Stypendia wręczyła zastępca...

Rozwój kultury na Mazowszu był zawsze jednym z priorytetów działań Samorządu Województwa Mazowieckiego. By zachęcić młodych ludzi do pracy nad twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, zarząd województwa przyznał stypendia wojewódzkie siedmiu studentom uczelni artystycznych, którzy złożyli najlepsze wnioski.

 

Do programu zgłosiło się 13 kandydatów. Ostatecznie komisja po ocenie merytorycznej wniosków wybrała siedmiu studentów, którzy otrzymają stypendia w wysokości 6 300 zł brutto. Wybrani kandydaci to przedstawili ciekawe pomysły, na które przeznaczą stypendium:

 

  • Adam Dudek – student Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na „uczestnictwo w międzynarodowych konkursach i warsztatach muzycznych”,
  • Jadwiga Roguska – studentka Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na „zakup smyczka wiolonczelowego”,
  • Jagoda Stanicka – studentka Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na „prezentację własnych kompozycji i improwizacji inspirowanych folklorem Mazowsza i muzyką współczesną”,
  • Jan Wachowski – student Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na „przygotowanie i udział w konkursach pianistycznych”,
  • Kaja Wielowiejska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na projekt „Ziemia”,
  • Maria Lewicka – studentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku, na „zakup fletu poprzecznego altowego oraz fletu traverso”,
  • Mateusz Mularczyk – student Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku, na organizację audiowizualnego koncertu „film o szczęściu”.

 

O stypendium mogli się ubiegać studenci uczelni artystycznych, mieszkający na terenie województwa mazowieckiego. Warunkiem była też średnia ocen z roku poprzedzającego rok składania wniosku o stypendium – powinna on wynosić co najmniej 4,0. Mile widziane też były osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i wykazana aktywność artystyczna kandydata.

 

Studenci ci będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcia, związane z twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dzięki udziałowi w „Programie wojewódzkich stypendiów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020” (Pole Strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, Cel Strategiczny D.4: Twórczość doceniona, Program D.4.1.).

 

Liczba wyświetleń: 432

powrót