Aktualności

Obradowała Mazowiecka Rada Seniorów

2019.12.13 12:10 , aktualizacja: 2019.12.16 10:40

Autor: Martyna Popławska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów Członek zarządu Elżbieta...
przy stole siedzą członkowie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz samorządowcy Posiedzenie Mazowieckiej...

Trzecie posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów zdominowały tematy dotyczące opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów. Rozmawiano także o nowych radach seniorów na Mazowszu.

 

Rada została utworzona jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny marszałka województwa mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

 

Spotkanie, które odbyło się 11 grudnia w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, rozpoczęło się od omówienia działań w obszarze polityki senioralnej wynikających z przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Członkowie pozytywnie ocenili działania proponowane na rzecz środowiska senioralnego. Przedstawiono także działania dotyczące powstawania nowych rad seniorów na Mazowszu. Uznanie obradujących zyskało, zawarte 24 października 2019 r., porozumienie pomiędzy województwem mazowieckim a Polską Akademią Nauk. W ramach tej współpracy mazowieccy seniorzy będą mogli liczyć na wzbogaconą ofertę zajęć m.in. w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Nawiązano też do konferencji „Pomoc wzajemna – społeczeństwo obywatelskie. Znaczenie i rola usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów”, która odbyła się w 9-10 grudnia br. w Warszawie. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, którzy wymagają całodobowego wsparcia. Członkowie rodzin, którzy opiekują się chorymi, poświęcają swój czas, często rezygnując z pracy zawodowej, pozbawieni są jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

 

– Realizacja opieki wytchnieniowej czy wolontariatu to zagadnienie niezwykle ważne. Niezbędne w tym obszarze są rozwiązania systemowe. Będziemy apelować o to, by tym tematem, od strony formalno-prawnej, zajęły się komisje sejmowe i senackie – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Liczba wyświetleń: 160

powrót