Aktualności

Radomska reprezentacja w młodzieżowym sejmiku

2019.12.06 13:30 , aktualizacja: 2019.12.06 13:53

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W pierwszym posiedzeniu...
Z młodymi radnymi spotkał...

W pierwszym posiedzeniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 12 grudnia weźmie udział 7 radnych z okręgu radomskiego. To młodzi, aktywni ludzie, którzy chcą decydować o tym, co dzieje się w ich regionie. Dziś spotkał się z nimi wicemarszałek Rafał Rajkowski.  

 

– Radni będą głosem młodzieży z naszego regionu. Jestem przekonany, że ich pomysły i uwagi pomogą nam rozwijać Mazowsze – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Poznaliśmy już pełną listę radnych. Spośród tego grona okręg radomski reprezentować będzie 7 radnych. Wybór był niezwykle trudny – w okręgu radomskim chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 20 osób.

 

Kim są młodzi radni?

Okręg radomski reprezentować będzie siedmiu młodych radnych. Wśród nich mieszkańcy Radomia, Kozienic, Szydłowca oraz gmin Błędów i Pionki. Większość z nich to osoby aktywne i ze sporym doświadczeniem – działające w samorządach szkolnych lub młodzieżowych radach gminnych czy miejskich. Są to:

 

  • Kacper Ośko (Radom) – uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Aktywny działacz samorządu szkolnego, członek Szkolnego Ośrodka Karier. Zaangażowany w szkolny wolontariat, pomysłodawca i organizator tegorocznego biegu charytatywnego w Borkowicach. Za najważniejsze w sejmiku młodzieżowym uważa zaangażowanie i współpracę wszystkich członków. Jest zdania, że radni powinni integrować się i wymieniać spostrzeżeniami by móc skutecznie działać na rzecz rozwoju całego regionu. W przyszłości chce działać na rzecz społeczeństwa.
  • Antoni Gumiński (Radom) – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu oraz radny młodzieżowej rady miasta. Przez 8 lat uczył się w popołudniowej szkole muzycznej. Były przewodniczący szkolnego koła CARITAS i organizator wielu akcji charytatywnych i misyjnych, przygotowujący się do wyjazdu misyjnego do Afryki. Członek Ruchu Światło Życia Diecezji Radomskiej oraz diakonii społecznej, zajmującej się organizacją wydarzeń patriotycznych. Organizator Gali 25-lecia młodzieżowego parlamentu w Radomiu. W przyszłości chciałby zostać politykiem. Uważa, że dobry radny powinien być nastawiony na działania społeczne, dla których jest w stanie poświęcić swój wolny czas.
  • Nikola Dziuba (Kozienice) – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Od 8 lat przewodnicząca samorządu klasowego oraz sekretarz samorządu szkolnego. Aktywnie angażuje się w akcje społeczne m.in. organizację gminnej wigilii oraz pomoc w sprzątaniu opuszczonych grobów na cmentarzu. Działaczka szkolnego wolontariatu, kwestowała na rzecz hospicjum w Kozienicach. Regularnie odwiedza też Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Angażuje się w pomoc potrzebującym. Jej zdaniem motorem napędzającym prace Młodzieżowego Sejmiku powinien być aktywny udział w życiu społecznym i publicznym województwa mazowieckiego.
  • Kacper Kaleta (Szydłowiec) – uczeń Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Działacz szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich organizacji. Członek młodzieżowej rady w Szydłowcu oraz redaktor fanpage’a województwa mazowieckiego w Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Sprawuje funkcję przewodniczącego klasy oraz wiceprzewodniczącego samorządu uczniowskiego. Aktywnie udziela się w akcje charytatywne m.in. „Dzień Psiaka Szydłowiaka” czy szkolne koło CARITAS. Uważa, że prace młodzieżowego sejmiku województwa powinny skupić się na działaniach zmierzających do rozwoju aktywności społecznej i zainteresowań ludzi młodych, a radny powinien być odpowiedzialny i wyciągać wnioski z rozmów z ludźmi.
  • Wiktoria Nowocień (Szydłowiec) – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Aktywna działaczka różnych projektów edukacyjnych m.in. #myślępozytywnie czy start-up days. Członek młodzieżowej rady miejskiej, administratorka funpage Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej oraz działaczka  gminnego Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Szydłowcu. Bierze aktywny udział w licznych akcjach charytatywnych, jest też współorganizatorką protestu ekologicznego w ramach Protestu Tysięcy Miast. Współuczestniczyła w przygotowaniach ofert turystycznych dla powiatu szydłowieckiego. Jest zdania, że Młodzieżowy Sejmik Województwa powinien reprezentować młodzież i jej pomysły, wspierać lokalne inicjatywy oraz dążyć do integracji młodych aktywistów oraz zachęcać do działań społecznych.
  • Julia Senator (gmina Błędów) – uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Od wielu lata aktywna działaczka wolontariatu. Jest częścią zespołu redakcyjnego gazetki uczniowskiej „Brudnopis”. Uczestniczka „Telling Our Stories” 1989 Anniversary Program, który jest projektem społeczno-historycznym sponsorowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych dla 12 uczniów i 12 nauczycieli z 12 pokomunistycznych krajów. Program ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak ważne jest wypełnianie swoich obowiązków obywatelskich. Uważa, że sejmik młodzieżowy powinien zajmować się edukowaniem i zachęcaniem ludzi młodych m.in. do brania udziału w wyborach czy walki ze zmianami klimatycznymi.
  • Anastazja Stępień (gmina Pionki) – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. Harcerka pełniąca obowiązki przybocznej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Brała udział w licznych akcjach m.in. balu karnawałowym dla dzieci czy sprzątaniu opuszczonych grobów. Była posłanka XXV kadencji sejmu dzieci i młodzieży. Uważa, że sejmik młodzieżowy powinien zająć się pracami w obrębie trzech obszarów: problemów młodzieży, w tym szeroko rozumianym rozwojem naukowym, artystycznym i duchowym, popularyzacją regionu wśród młodzieży polskiej i zagranicznej oraz problemami dzieci z rodzin rozbitych. Uważa, że młody radny powinien przede wszystkim zajmować się rozwiązywaniem problemów swoich rówieśników.

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpocznie prace już 12 grudnia. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni podobnie jak ich dorośli koledzy, złożą ślubowanie. Wybiorą także ze swojego grona przewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków komisji. Każdy radny będzie mógł uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.

Młodzieżowi radni będą również mogli zgłaszać wnioski, zapytania, postulaty czy inicjatywy oraz inicjować działania i brać udział w różnego rodzaju debatach i dyskusjach. Będą pracować podczas sesji, komisji oraz spotkań roboczych w okręgach, a także opiniować różnego rodzaju dokumenty i propozycje rozwiązań władz Mazowsza.

 

 

Liczba wyświetleń: 287

powrót