Aktualności

Jak skutecznie przeciwdziałać uzależnieniu?

2019.11.20 12:30 , aktualizacja: 2019.11.20 12:48

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Prelegenci podczas...
  • Występuje Janusz...
  • Nowym substancjom...

Problem zażywania narkotyków i dopalaczy jest bardzo poważny. By uświadamiać, jak wielka jest skala zjawiska, zorganizowano konferencję na temat uzależnienia najmłodszych od substancji psychoaktywnych.

 

Wydarzenie pt. „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” zorganizowano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach odbywającego się cyklicznie „Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego”.

 

Podnieść świadomość społeczną

 

Celem konferencji było podniesienie świadomości określonych grup społecznych i zawodowych na temat szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Szczególną uwagę zwrócono na problem narkotyków i dopalaczy, których spożycie rośnie każdego roku. Zjawisko narkomanii dotyka ludzi na całym świecie. Około 200 milionów osób zażywa narkotyki przynajmniej raz w roku, około 200 tysięcy rocznie umiera z powodu chorób związanych z ich używaniem, a około 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia.

 

– Ze względu na stosunkowo łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, rozpowszechnienie zjawiska i modę na stosowanie tych środków, zwłaszcza przez młodzież, problem ten staje się coraz bardziej niebezpieczny i szkodliwy społecznie. Używanie substancji psychoaktywnych, w tym wyrobów tytoniowych, alkoholu i narkotyków, to jedna z najważniejszych kwestii społecznych i problemów zdrowia publicznego wielu krajów – podkreślił Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM.

 

Rozwijający się rynek nowych narkotyków

 

Poważny problem stanowi rynek nowych narkotyków, który stale się rozwija z uwagi na to, że możliwości syntezy nowych związków są praktycznie nieograniczone. Tylko w 2016 r. w Polsce zgłoszono łącznie prawie 4,4 tys. przypadków interwencji medycznych związanych z zatruciem/podejrzeniem zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi/środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami). W 2018 r. liczba podejrzeń zatruć dopalaczami w województwie mazowieckim w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyniosła 5,63. Średnia krajowa to 11,08 przypadków na 100 tys.

 

– Okres dojrzewania jest czasem przemian biologicznych, psychologicznych i społecznych, które wyzwalają potrzebę niezależności, autonomii, identyfikacji oraz akceptacji środowiska. Używanie substancji psychoaktywnych ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia młodzieży, a także na relacje interpersonalne zarówno z rówieśnikami, jak i w środowisku rodzinnym. Zaburzenia w tych środowiskach często stają się przyczyną sięgania po tego typu substancje – dodała Anna Mosiołek, przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

 

Uzależnienia od strony praktycznej

 

Prelegenci podczas konferencji od strony praktycznej przedstawili słuchaczom, jak wygląda ich doświadczenie w pracy z młodymi pacjentami po zażyciu substancji psychoaktywnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, podczas których zaprezentowano walizki edukacyjne, zawierające substancje imitujące narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Każdy z uczestników mógł wziąć do ręki, dotknąć i zobaczyć, jak wyglądają najpopularniejsze substancje psychoaktywne używane przez młodzież.

 

Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

 

„Mazowiecki Przegląd Zdrowa Publicznego” to cyklicznie organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konferencje i spotkania, których ideą jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców regionu. Są dogodną okazją dla specjalistów z różnych dziedzin do wymiany doświadczeń i poglądów oraz poszerzania wiedzy. Do tej pory odbyły się dwie konferencje z tego cyklu: w 2017 r. pod hasłem „Choroby kręgosłupa – profilaktyka i leczenie” oraz w 2018 r. pod hasłem „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka”. Tegoroczna edycja przeglądu została zorganizowana we współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego.

Liczba wyświetleń: 369

powrót