Aktualności

Promocja zdrowia psychicznego wśród mazowieckiej młodzieży

2019.10.30 12:30 , aktualizacja: 2019.10.31 09:12

Autor: oprac. Gabriela Pyzik, Eliza Śniegocka-Walkiewicz, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Trzy dziewczyny siedzą przy stole na wykładzie. Pierwsza pochyla głowę, druga patrzy się przed siebie, a w prawej ręce, którą opiera o stół, trzyma długopis. Trzecia patrzy przed siebie, prawą dłonią podpiera brodę W działaniach...

Osiem tys. uczniów z Mazowsza będzie uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Zrozum-MY się”. Samorząd przeznaczy na to działanie 200 tys. zł.

 

W konkursie na realizatora działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego złożono 7 ofert. Wszyscy oferenci przeszli pozytywnie przez etap oceny formalnej i merytorycznej i zostali wybrani jako realizatorzy działań edukacyjno-informacyjnych.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie realizował program w roku szkolnym 2019/2020. Na chwilę obecną jest to projekt jednoroczny i będzie trwał maksymalnie do 26 czerwca 2020 r. Jeśli zajęcia będą się cieszyły zainteresowaniem wśród mazowieckiej młodzieży, projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.

– Niestety drastycznie rośnie liczba dzieci i młodzieży, które wymagają kompleksowej opieki psychiatrycznej – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Młodzi ludzie często nie potrafią sobie poradzić ze swoimi problemami i emocjami. Nie wiedzą, jak reagować na różne trudne sytuacje i gdzie szukać pomocy. Edukacja zdrowotna i profilaktyka jest bardzo ważnym elementem w zapobieganiu chorobom, w tym także zaburzeniom psychicznym. Jako samorząd Mazowsza nie możemy być obojętni wobec tak dużego problemu, jakim jest dziś sytuacja psychiatrii, dlatego tym bardziej się cieszę, że będziemy mogli pomóc naszej młodzieży w ten sposób – dodaje.

 

Możliwa edukacja dla 8 tys. uczniów

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w grupach kilkuosobowych. W ramach zaplanowanych środków będzie to 380 grup młodzieży ponadgimnazjalnej z różnych części województwa mazowieckiego. W tym roku szkolnym z zajęć będzie mogło skorzystać około 8 tys. uczniów. Będą je realizować następujące podmioty:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
  • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.,
  • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
  • Nowodworskie Centrum Medyczne,
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota,
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo-Włochy.

 

Szeroka tematyka zajęć

Młodzi ludzie na spotkaniach poznają podstawowe zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym. Przede wszystkim będą to tematy związane emocjami i ich wpływem na zdrowie, stresem oraz sposobami radzenia sobie z nim. Młodzież dowie się także, jakie są przejawy dyskryminacji i jakie znaczenie mają stereotypy oraz w jaki sposób można radzić sobie z różnymi formami agresji rówieśniczej. Nie zabraknie także tematów związanych z poczuciem własnej wartości, informacji o najczęstszych zaburzeniach psychicznych występujących u młodzieży i młodych dorosłych, w tym o zaburzeniach nastroju, depresji czy uzależnieniach oraz gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów zagrażających zdrowiu psychicznemu. Zajęcia w formie warsztatów, dyskusji i prelekcji prowadzić będą specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, w tym psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy.

 

Rosnący problem

Zaburzenia psychiczne są poważnym problemem zdrowym i społecznym. W badaniu „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska”, przeprowadzonego w latach 2010–2011, otrzymane dane wskazały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoznano u 23,4 proc. osób (6 mln osób) przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Co czwarta z nich doświadczyła więcej niż jednego zaburzenia, a co dwudziesta piąta trzech i więcej.

 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zdrowia psychicznego Polaków pokazują, że w 2015 roku o 8 tys. przybyło osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz ponad 6 tys. osób na zaburzenia rozwojowe. Uświadamia to nam, że liczba osób, które potrzebują wsparcia psychicznego rośnie z roku na rok.  

 

Młodzi ludzie szczególnie narażeni

Jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki bezpośrednio wpływa na potencjał i przyszłość młodego człowieka, jest dbanie o zdrowie psychiczne. Okres dojrzewania i wczesnej dorosłości przekłada się na budowanie wzorców psychologicznych. Jest to czas, gdy młodzi ludzie stają się mniej stabilni emocjonalnie, są bardziej melancholijni i krytycznie nastawieni do siebie. Poddają w wątpliwość swoje umiejętności i kompetencje. Istotna jest kwestia postrzegania przez inne osoby, wizerunek zarówno w realnym życiu, jak i w Internecie. Wszystko to może być źródłem silnego stresu i osłabienia wiary w siebie, a w konsekwencji prowadzić do negatywnych efektów w zdrowiu psychicznym. Nierzadkim problemem w tej grupie wiekowej są prześladowania rówieśnicze, na różnych płaszczyznach życia, wykluczenie z grupy rówieśniczej, czy izolacja lub presja społeczna. Są to problemy, z którymi nie każda młoda osoba jest w stanie poradzić sobie sama.

Liczba wyświetleń: 491

powrót