Aktualności

Nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę

2019.10.25 12:30 , aktualizacja: 2019.10.25 14:47

Autor: Kamila Żak-Skrzeczyńska (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • • Pracownicy UMWM...
  • • Spotkanie zorganizowano w...
  • Uczestnicy szkolenia...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadza wiele szkoleń dla mieszkańców Mazowsza, by właściwie wypełniali swoje zobowiązania dotyczące m.in. opłat środowiskowych. Ale szkolą się także sami pracownicy urzędu, żeby być na bieżąco z przepisami i móc potem odpowiednio przekazywać swoją wiedzę oraz dobrze wykonywać powierzone im zadania.

 

Głównym tematem spotkania było przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Poruszono praktyczne zagadnienia związane z procedurami, prawidłowym przeprowadzaniem czynności, analizą dokumentacji oraz bezpieczeństwem informacji podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w podmiotach.

 

Cele szkolenia

Ideą spotkań jest poszerzanie praktycznej wiedzy o specyfice obszarów kontroli. Ich zakres obejmuje  opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach czy opłaty recyklingowe.

– Tego typu szkolenia stwarzają możliwość aktualizacji wiedzy i wymiany doświadczeń między pracownikami zajmującymi się przeprowadzaniem kontroli z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska. To ważne, by jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego współpracowały ze sobą i wypracowywały jednakowe, zgodne z przepisami, standardy działań – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski, obecny na spotkaniu z uczestnikami szkolenia.

 

Nie tylko teoria

Pracownicy UMWM mieli także okazję zapoznać się z działalnością PPUH Radkom w Radomiu. Spółka prowadzi działalność usługową i produkcyjną w zakresie obsługi gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta i regionu.

Liczba wyświetleń: 495

powrót