Aktualności

„Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki” w Warszawie

2019.10.22 11:15 , aktualizacja: 2019.10.22 15:08

Autor: Jerzy Lipka-Wołowski, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • W imieniu Komitetu...
 • Zwycięzcy konkursu IDOL...
 • Marszałek Adam Struzik...
 • Konferencja skupia...
 • Występuje Marszałek Adam...
 • Konferencja REHA to...
 • Trzydniowa Konferencja...

XVII edycja Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND pod hasłem „Nowoczesna edukacja i okulistyka przywracające nadzieję” rozpoczęła się w Warszawie. Trzydniowe wydarzenie poświęcone będzie promocji nowoczesnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Marszałek Adam Struzik przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Konferencji i wygłosił wystąpienie podczas uroczystego jej otwarcia 21 października.

 

Konferencję REHA zaplanowano jako wydarzenie wielowątkowe, co uzasadnia jej przewodni tytuł „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki”. Złożą się na nią sesja merytoryczna, panele, warsztaty i dyskusje, turnieje sportowe, konkursy kulturalne i intelektualne oraz spotkania gości krajowych i zagranicznych. Konferencja skupia corocznie około 3000 uczestników: setki wystawców prezentujących rozwiązania techniczne i metodologiczne i ogromną rzeszę gości. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, wraz z Uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacją Challenge Europe oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy.

 

– Wszyscy mamy świadomość, że choroby oczu to coraz większy problem Polaków, to dziś najczęstsza przyczyna hospitalizacji w Polsce tuż obok chorób układu krążenia. Rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne z zakresu okulistyki wynika głównie ze starzenia się społeczeństwa. Trzy najczęściej występujące choroby oczu, które głównie dotyczą osób starszych, to: zaćma starcza, jaskra oraz AMD zwyrodnienie plamki żółtej. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne w Polsce, w przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby koniecznych hospitalizacji, szczególnie starszych osób. Dlatego należy wyznaczyć kierunki zmian w jakich powinien podążać polski system opieki zdrowotnej, aby zapewnić ubezpieczonym wyrównany i dobry dostęp do nowoczesnej okulistyki na wysokim poziomie jakościowym – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Więcej informacji o Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND dostępne na stronie .

 

Zaćma starcza

Zaćma (H25), wskazywana jako główna przyczyna ślepoty na świecie, jest w Polsce chorobą, która dotyczy 2,4 proc. populacji ogółem, w szczególności osób powyżej 60. roku życia. Według zebranych przez GUS danych w 2004 r. na zaćmę chorowało w Polsce ok. 773 tys. osób, natomiast w 2014 r. odnotowano wzrost liczby tych chorych do 800 tys. Częściej zmętnienie soczewki występuje u kobiet – w 70 proc. przypadków. Zaćma leczona jest wyłącznie operacyjnie, poprzez wszczepienie nowej soczewki.

Od 1 kwietnia 2019 r. zostały zlikwidowane limity finansowe na operacje zaćmy, dzięki temu znacznie skrócił się czas oczekiwania pacjentów na te zabiegi. Stało się to na podstawie zarządzenia nr 38/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.

Likwidacja limitów sprawiła, że obecnie większość ośrodków operuje zaćmę w trybie jednodniowym. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozsyła SMS-y z informacją, że na zabieg w innej placówce można czekać krócej. W przypadku długiego czasu oczekiwania na zabieg w placówce, w której zostało zarejestrowane skierowanie, istnieje możliwość zwrotu – na prośbę pacjenta – dokumentu i ponownej rejestracji w placówce z krótszym czasem oczekiwania.

W województwie mazowieckim zakontraktowano zabiegi usunięcia zaćmy w 24 podmiotach leczniczych. W trzech z nich pacjenci mogą mieć zoperowaną zaćmę jeszcze w roku 2019, w czterech szpitalach – w pierwszym półroczu 2020 r. Z kolei pacjenci przyjmowani do szpitala w trybie pilnym w jedenastu szpitalach operowani są „na bieżąco” lub czekają krócej niż miesiąc. W ośmiu szpitalach zostaną zoperowani do końca 2019 r. Czas oczekiwania powinien się nadal skracać,  ponieważ szpitale na Mazowszu wykonują średnio ok. 4800 zabiegów miesięcznie, podczas gdy w czerwcu zgłosiło się na nie ok. 2700 pacjentów z nowymi skierowaniami. Jeśli ten trend się utrzyma, za rok na Mazowszu pacjenci z zaćmą w ogóle nie będą czekać na zabieg.

 

Jaskra

Na drugą w kolejności przyczynę ślepoty na świecie – jaskrę (H40) – w Polsce choruje obecnie ok. 400 tys. osób. Postępujące i nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego i komórek siatkówki występuje jako choroba pierwotna i wtórna przy stanach chorobowych oka. Szacuje się, że u ok. 20 proc. chorujących na jaskrę doszło do nieodwracalnej utraty wzroku. Prognozuje się wzrost zachorowalności na jaskrę wśród osób powyżej 60 roku życia o ponad 120 proc. do 2050 roku.

 

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age - related macular degeneration – AMD)

Według szacunków w Polsce na zwyrodnienie plamki żółtej (H35.3) choruje ok. 1,5 mln ludzi, 130 tys. stanowią pacjenci z groźniejszą, wysiękową postacią AMD prowadzącą do utraty wzroku. Zwyrodnienie plamki jest najczęstszym powodem upośledzenia widzenia u osób starszych. Ryzyko zachorowania wzrasta 4–10 razy wraz z wiekiem. Grupą szczególnie narażoną na rozwój AMD są osoby palące, z niekontrolowanym nadciśnieniem oraz z podwyższonym poziomem cholesterolu i otyłością. Prognozy wskazują, że do 2020 r. liczba chorujących na AMD może osiągnąć 2 mln osób.

 

Wykaz podmiotów leczniczych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, realizujące świadczenia zdrowotnej zakresach: okulistyka – hospitalizacja, okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia

 1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

  Oddział Okulistyczny posiada 10 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało ok. 1400 osób,

 2. Mazowiecki Szpital Wojewódzkiim. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

  Oddział Okulistyczny posiada 17 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 912 osób,

 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

  Oddział Okulistyczny posiada 20 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 873 osoby,

 4. Międzyleski Szpital Wojewódzki w Warszawie

  Oddział Okulistyczny posiada 16 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 812 osób, w tym 399 pacjentów w trybie jednego dnia,

 5. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o.

  Oddział Okulistyczny posiada 16 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 875 osób w tym 399 pacjentów w trybie jednego dnia,

 6. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

  Oddział Okulistyczny posiada 22 łóżka w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 622 osoby,

 7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

  Oddział Okulistyczny posiada 15 łóżek, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 806 osób,

 8. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

  Oddział Okulistyczny posiada 1 łóżko, w pierwszym półroczu 2019 r. w ww. oddziale hospitalizowanych zostało 643 pacjentów w trybie jednego dnia.

Wszystkie procedury diagnostyczne i operacyjne na ww. oddziałach okulistycznych, zwłaszcza operacje zaćmy wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ jak i komercyjnie. Z oddziałami powiązane są pracownie diagnostyczno-zabiegowe m. in. Pracownia Angiografii Fluoresceinowej, Pracownia Laserowa, Pracownia OCT, Pracownia USG, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

W wymienionych podmiotach leczniczych funkcjonują Poradnie Okulistyczne oraz Poradnie Leczenia Zeza, w ramach których prowadzone są ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne dla pacjentów z zezem i niedowidzeniem.

Liczba wyświetleń: 627

powrót