Aktualności

Neckermann Polska niewypłacalny

2019.09.25 10:15 , aktualizacja: 2019.09.26 08:21

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Konferencja prasowa Urząd marszałkowski na...
  • Przemawia do dziennikarzy Wicemarszałek Wiesław...
  • Dziennikarze w sali konferencyjnej Konferencja prasowa...

Dziś, 25 września, o godz. 9.30 biuro podróży Neckermann Polska złożyło Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi. Marszałek natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura. Priorytetem urzędu jest teraz zabezpieczanie podróżnych przebywających poza granicami kraju. Mowa o 3600 turystów.

 

Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

 

Marszałek województwa mazowieckiego rozpoczął już procedurę mającą na celu uruchomienie zabezpieczenia finansowego spółki w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych. Jest też w kontakcie z gwarantem – firmą Allianz Partners.

 

Pomoc dla turystów

– Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Staramy się teraz oszacować, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Niestety, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z coraz większej liczby miejsc docierają do nas sygnały o problemach turystów – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę, turyści przebywają głównie w rejonie Morza Śródziemnego (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Chorwacja, Turcja). Niestety, z wielu hoteli docierają sygnały o problemach z nieopłaconym zakwaterowaniem.

 

W przypadku ogłoszenia niewypłacalności biura podróży zadania marszałka wynikają z nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Marszałek ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura. W przypadku, gdy środki z zabezpieczenia okażą się niewystarczające, ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

 

– Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju) – podkreśla Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

 

W celu jak najszybszego zabezpieczenia turystów, urząd marszałkowski jest w kontakcie z ubezpieczycielem – Allianz Polska, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

 

Gdzie szukać pomocy

Urząd marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. W przypadku niepokojących informacji, prosimy klientów biura Neckermann Polska o kontakt telefoniczny z urzędem marszałkowskim – (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545.

 

Artykuły powiązane

Klienci Neckermanna w drodze do domu

25-09-2019
Pierwszych 500 klientów biura podróży Neckermann Polska już dziś powróci do kraju. W kolejnych dniach do Polski przylecą kolejne osoby.
więcej

Liczba wyświetleń: 752

powrót