Aktualności

XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich za nami

2019.09.24 09:50 , aktualizacja: 2019.09.24 11:25

Autor: Marcin Rzońca (RW), Wprowadzenie: Julia Rukat

  • Marszałek Adam Struzik premawiajacy na kongresie XIII Mazowiecki Kongres...
  • Wójtowie, burmistrzowie, starości oraz przedstawiciele LGD podczas kongresu Na wydarzenie przyjechało...
  • Marszałek oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podczas przemówienia na kongresie Marszałek Adam Struzik oraz...
  • Uczestnicy kongresu Samorządowcy spotkali się,...
  • Uczestnicy kongresu podczas wydarzenia Kongres był okazją do...

Ponad 200 wójtów, starostów, przedstawicieli LGD z całego Mazowsza spotkało się 23 września br. w Zegrzu Południowym. Okazją był coroczny Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Samorządowcy spotkali się marszałkiem Adamem Struzikiem, by podsumować ostatni rok działalności, podzielić się planami na najbliższą przyszłość i poznać najnowsze trendy oraz wyzywania dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

– Przez ostatnie 15 lat Polski i Mazowsza w Unii Europejskiej dokonał się prawdziwy skok cywilizacyjny. Województwo mazowieckie należy do najszybciej rozwijających się w Polsce. Naszym wspólnym zadaniem jest, by był to rozwój zrównoważony, oparty na sprawiedliwej redystrybucji dochodów bogatego centrum na rzecz biedniejszych subregionów – mówił podczas otwarcia marszałek Adam Struzik –  Nie dajmy się oszukać, że oddzielenie Warszawy od Mazowsza komukolwiek w czymkolwiek pomoże. To pomysł szkodliwy, a my musimy bronić całości i integralności Mazowsza jak niepodległości.

 

Inteligentna wieś

W części naukowej kongresu dr inż. Leonard Milewski z Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej przedstawił uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi, a dr Andrzej Hałasiewicz (RURBAN Wieś-Miasto-Region) założenia smart villages – inteligentnych wsi – nowej szansy dla obszarów wiejskich. Samorządowcy z uwagą wysłuchali specjalistycznych prelekcji, wiele z prezentowanych pomysłów i rozwiązań może być z powodzeniem realizowane na mazowieckich wsiach i w miasteczkach. Na koniec tego bloku dr hab. Barbara Chmielewska, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, opowiedziała o sposobach włączenia społecznego seniorów na obszarach wiejskich, a prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Płockiego Jolanta Kęsicka – o przeszłości i przyszłości kół gospodyń wiejskich.

 

Wymiana dobrych praktyk

Sesję popołudniową zaplanowano jako roboczą, z udziałem specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski przedstawił nowe obowiązki administracji samorządowej w obszarze ochrony powietrza, a kierownicy wydziałów pracujących nad PROW 2014–2020, Leader i KSOW zaprezentowali aktualny etap wdrażaniach tych programów.

Uczestnicy kongresu mogli obejrzeć wyjątkową paprykową wystawę przygotowaną przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że dla nich równie istotna jak część merytoryczna prezentowana na sali plenarnej, jest możliwość kuluarowych spotkań, wymiany poglądów i omówienia dobrych praktyk.

 

Liczba wyświetleń: 509

powrót