Aktualności

4,5 mln zł z UE na edukację i ekologię w Mińsku Mazowieckim

2019.09.06 14:40 , aktualizacja: 2019.09.06 15:03

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • W Mińsku Mazowieckim w 6...
  • Umowy podpisali...
  • Decyzją Zarządu Województwa...

Dzięki wsparciu unijnemu 1000 uczniów z 6 szkół podstawowych z Mińska Mazowieckiego zyska lepsze możliwości rozwoju i kształcenia. Miasto zainwestuje także fundusze europejskie w zakup i montaż 69 kotłów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego te dwa projekty otrzymają łącznie 4,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Umowy w tej sprawie podpisali 6 września przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz Mińska Mazowieckiego – Marcin Tomasz Jakubowski.

 

Wzrost jakości kształcenia w mińskich szkołach podstawowych

 

W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6 i ZSP1 przez 2 lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Do szkolnych pracowni zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu dla 157 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

 

Tytuł projektu: „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 3,96 mln zł

Kwota dofinansowania: 3,76 mln zł

Działanie: 10.1.1  Edukacja ogólna

 

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Mińska Mazowieckiego

 

Miasto zainwestuje fundusze unijne w wymianę starych nieefektywnych pieców na nowe ekologiczne kotły. Łącznie zamontowanych będzie 69 pieców, z czego 68 na gaz i 1 na biomasę. Będą one instalowane w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach budynków wielorodzinnych. Takie zmiany pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zredukować emisję zanieczyszczeń trafiających do powietrza.

 

Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 936,3 tys. zł

Kwota dofinansowania: 766,9 tys. zł (EFRR 689,3 tys. zł + BP 77,5 tys. zł)

Działanie: 4.3  Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014–2020

 

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł – skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie funduszedlamazowsza.eu .

 

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza już uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Liczba wyświetleń: 286

powrót