Aktualności

Ponad 5 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi w powiecie płockim

2019.08.29 13:50 , aktualizacja: 2019.08.29 14:30

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • obok siebie siedzą Marszałek Adam Struzik i przedstawiciele miasta i Gminy Drobin Marszałek Adam Struzik i...
  • Uczestnicy podpisania umów na konferencji w Płocku Umowy z beneficjentami...
  • Wójt gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz opowiada o inwestycji  w gminie, w ręku trzyma mikrofon Wójt gminy Bielsk Józef...

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza samorządy z powiatu płockiego przebudują i wyremontują cztery drogi – drogę powiatową nr 6912W Góra-Dobrsk-Gralewo, drogę gminną 290514W relacji Niemczewo-Karsy, drogę gminną 290543W w Drobinie oraz ulice osiedlowe w Bielsku. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

 

W ramach pilotażowego Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego gminy i powiaty otrzymały wsparcie na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

 

Droga powiatowa – Góra, Dobrsk i Gralewo

Inwestycja dotyczy drogi powiatowej nr 6912W na odcinku łączącym miejscowości Góra, Dobrsk i Gralewo. Niemal 2,5 km drogi zostanie przebudowane i poszerzone. Na odcinku powstaną także dwa perony autobusowe.

Powiat płocki posiada już kompletną dokumentację projektową wraz z koniecznymi zaświadczeniami, a przebudowa ma zostać zrealizowana w przyszłym roku.

 

Remont drogi gminnej relacji Niemczewo-Karsy

Remont na odcinku 1,1 km przejdzie droga 290514W relacji Niemczewo-Karsy w gminie Drobin. Jest bezpośrednim łącznikiem między drogą krajową nr 60 a drogą powiatową 2998W. To ważny obszar działań gospodarczych w gminie. Najbliższe obiekty i grunty rolne są własnością Gospodarstwa Rolnego „Olewnik”, którego działalność wraz z Zakładami Mięsnymi „Olewnik Bis” jest niezmiernie istotna dla rozwoju gminy. Ponadto teren w planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony m.in. pod rozwój przemysłu oraz lokalizację urządzeń wytwarzających energię z OZE. Gmina posiada już niezbędne do przebudowy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według planu remont ma potrwać maksymalnie do grudnia 2019 r.

 

Droga gminna w Drobinie

Przebudowę przejdzie także ul. Gospodarska (droga gminna 290543W) w Drobinie. Wyremontowany będzie odcinek o długości 284 m. Stanie się on ważnym ciągiem komunikacyjnym w mieście, łącząc tereny przeznaczone pod rozwój usług ze ścisłym centrum, czyli ulicami Rynek i Płocką, będącymi częścią drogi krajowej nr 60.

 

Wzdłuż ulicy znajdują się budynki mieszkalne, użyteczności publicznej oraz siedziby przedsiębiorstw. Odnowiona droga wpłynie nie tylko na wzrost atrakcyjności miejsca dla inwestorów, ale także poprawi bezpieczeństwo. Powstanie chodnik, dzięki któremu piesi zmierzający do szkół, ośrodka kultury, placówek służby zdrowia czy siedziby gminy będą mogli przemieszczać się znacznie bezpieczniej.

Realizacja ma rozpocząć się już we wrześniu i potrwa do grudnia 2020 r.

 

Odnowione i nowe drogi w Bielsku

Samorząd Mazowsza przekaże niemal 2 mln zł na przebudowę ulic osiedlowych należących do gminy Bielsk. Dzięki temu znacznie poprawią się parametry użytkowe, zostanie usprawniony miejscowy transport oraz ruch lokalny, a co najważniejsze – wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców, dzięki budowie i modernizacji chodników. Poprawi się także stan połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Prace mają się zakończyć w 2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 300

powrót