Aktualności

Niemal 6 miliardów zł strat w rocznych dochodach JST Mazowsza w wyniku zmian podatkowych

2019.08.22 12:05 , aktualizacja: 2019.08.22 12:24

Autor: Opr. na podst. zebr. mat., Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Grafika symbolizująca stratę finansową. Jak wyliczył Departament...

Forsowane obecnie przez rząd zmiany podatkowe odbędą się kosztem budżetów samorządów gmin, powiatów, miast oraz województw. Nowe rozstrzygnięcia ustawowe doprowadzą do ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w skali 11,7 proc. w roku 2020 i latach następnych.

 

Roczna strata w samorządowych budżetach w stosunku do bieżącego roku to niemal 6 mld zł – wyliczył Departament Budżetu i Finansów UMWM. Przewidywany ubytek w dochodach JST będzie rezultatem:

  • zmniejszenia stawki podatku PIT w I grupie z 18% na 17% (projekt ustawy);

  • wzrostu kosztów uzyskania przychodu (projekt ustawy);

  • zniesienia podatku PIT dla młodych do 26 roku życia (ustawa obowiązująca).

Szacowany ubytek dochodów wynikający z wprowadzanych przez rząd zmian w podatku PIT to dla samorządów Mazowsza poważny problem. Szczególnie dla tych, gdzie udział PIT w dochodach jest znaczący. Może to spowodować w przypadku niektórych JST trudności ze zbilansowaniem budżetu na 2020 r. Jeśli chodzi o samorząd województwa, to na szczęście udział PIT w dochodach nie jest znaczący, a spodziewany ubytek to kilka milionów zł. Nie przewiduję zatem specjalnych cięć, choć oczywiście wolałbym mieć te kilka milionów więcej do dyspozycji, bo zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości ich zaspokojenia – podkreślił skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski.

 

Rząd obiecuje, płacą samorządy

 

To nie pierwszy raz, kiedy finansowy ciężar rządowych decyzji przerzucany jest na samorządy. I kolejny raz samorządowcy domagają się rekompensat za uszczuplanie ich budżetu. Wystąpił o to m.in. Związek Miast Polskich, który domaga się od rządu zrekompensowania ubytków we wpływach JST z udziałów w podatku PIT. ZMP ogłosił w specjalnym raporcie 2 sierpnia, że od 2020 r. – na skutek wprowadzanych obecnie przez rząd zmian podatkowych – do samorządów będzie trafiać rocznie o 7,2 mld zł mniej. Tylko dla miast członkowskich ZMP oznaczać to będzie 4 mld zł rocznie mniej z budżetu państwa.

 

Stracą mieszkańcy

 

W związku z olbrzymimi ubytkami w budżetach Związek Miast Polskich opublikował informację na temat inwestycji zagrożonych w miastach „Czego miasta nie wybudują”. Wśród przykładowych projektów, z których miasta będą musiały zrezygnować w 2020 r. znalazły się:

  • w Ciechanowie – niskoenergetyczne Miejskie Przedszkole w technologii modułowej,

  • w Płońsku – modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego a także budowa bloku komunalnego,

  • w Piastowie – rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 42,

  • w Siedlcach drogi współfinansowane z UE oraz z programu modernizacji dróg,

  • w Grodzisku Mazowieckim – budowa dróg wraz z uzbrojeniem, poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.

Liczba wyświetleń: 500

powrót