Aktualności

Mazowsze najsilniejszym polskim regionem

2019.07.26 09:00 , aktualizacja: 2019.07.26 14:54

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika obrazująca wielkość dochodów budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego Dochody budżetowe Samorządu...

Województwo mazowieckie kolejny rok z rzędu jest niekwestionowanym liderem wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca. Tak wynika z opublikowanego na łamach pisma „Wspólnota” nr 14 rankingu „Najzamożniejsze samorządy 2018”.

 

– To oczywiście powód do satysfakcji dla nas wszystkich – samorządów i mieszkańców Mazowsza – mówi marszałek Adam Struzik. – Jednak nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy regionem wewnętrznie bardzo zróżnicowanym. Dlatego walczymy w Brukseli o to, aby przy podziale kolejnych środków z UE brano pod uwagę nowy podział statystyczny – dodaje.

 

Silny, ale zróżnicowany wewnętrznie region

 

Przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego ranking zamożności opiera się na dochodach samorządów za 2018 r. Pozycję liderów w poszczególnych kategoriach, podobnie jak w poprzednich latach, utrzymały: województwo mazowieckie, powiat człuchowski, Warszawa, Sopot, Polkowice.

Dochody Mazowsza w przeliczeniu na mieszkańca od paru lat są na poziomie wyższym w stosunku do innych regionów. W 2018 r. stopień zamożności regionu per capita wyniósł ponad 420 zł. Kolejny region – dolnośląski osiągnął zaledwie 301 zł.

 

Jak dodaje marszałek Adam Struzik – Mazowsze jest najsilniejszym polskim regionem. Mamy najwyższy poziom dochodów, jak i najwyższą wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to już około 110 proc. średniej unijnej. Jednak to tylko połowa prawdy. Województwo mazowieckie jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Dochody Warszawy w stosunku do powiatów na obrzeżach województwa są około cztery razy większe. Natomiast dochody ludności są wyższe nawet pięć, sześć razy. Pokazuje to z jednej strony ważną rolę metropolii jako motoru napędowego naszego regionu, ale też wiele problemów rozwojowych, związanych z mniejszymi dochodami na obrzeżach województwa. To było przyczyną naszego wniosku do Komisji Europejskiej o nowy podział statystyczny. Muszę z zadowoleniem powiedzieć, że dzięki decyzjom Eurostatu i KE z 2016 r. już od 1 stycznia 2018 roku mamy nowy podział: na część metropolitalną, którą stanowi Warszawa i dziewięć otaczających ją powiatów oraz część regionalną, mazowiecką, gdzie znajdują się pozostałe 32 powiaty. Dzięki takiemu podziałowi możemy starać się o jeszcze większe pieniądze dla obszaru regionalnego.

 

Mazowsze wspiera lokalne samorządy

 

W 2018 r. samorząd Mazowsza kontynuował dotychczasowe, a także uruchomił nowe programy wsparcia na rzecz samorządów z regionu. W sumie przekazał lokalnym samorządom blisko 73 mln zł wsparcia.

 

W tym roku w ramach programów wsparcia przekazane zostało już 105 mln zł, z przeznaczeniem na remonty i budowy dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych czy tworzenie małej architektury. Większość z nich to wsparcie dla małych miejscowości i sołectw.

 

– Mazowsze tytuł lidera zawdzięcza nie tylko dochodom z podatków PIT i CIT. Stan gospodarki naszego regionu jest również efektem prowadzonej przez nas polityki regionalnej, która stawia na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Dzięki wzrostowi dochodów mogliśmy przeznaczyć większe środki na inwestycje i nowe programy wsparcia dla lokalnych społeczności – dodaje marszałek.

Liczba wyświetleń: 272

powrót