Aktualności

Olbrzymie wsparcie dla powiatów makowskiego i ostrołęckiego

2019.07.23 10:25 , aktualizacja: 2019.07.23 12:02

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Pięć osób siedzi za stołem prezydialnym i podpisuje dokumenty. Przed stołem stoi bukiet kwiatów. Podpisanie umów z...
  • Pięć osób pozuje do zdjęcia. Wszystkie mają ręce spuszczone wzdłuż i patrzą się przed siebie. Mężczyzna w środku pokazuje zieloną teczkę Beneficjenci z powiatu...
  • Sześć osób pozuje do zdjęcia. Wszystkie mają ręce spuszczone wzdłuż i patrzą się przed siebie. Mężczyzna trzeci od lewej pokazuje zieloną teczkę i podaje rękę Janinie Ewie Orzełowskiej Beneficjenci z powiatu...

Nowoczesna pracownia komputerowa w SP im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie, modernizacja instalacji wodnej na terenie ROD „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim, budowa pumptracka w Rzekuniu, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelis – to tylko niektóre inwestycje w powiatach ostrołęckim i makowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych.

– Nasz program to odpowiedź na potrzeby lokalnych wspólnot. Mieszkańcy, także tych mniejszych miejscowości, potrzebują miejsc, w których mogliby się spotkać i aktywnie spędzić czas. Chcemy, aby zadbali nie tylko o kondycję, ale przede wszystkim o swoje zdrowie – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Dofinansowanie – 95 tys. zł otrzymało również Miasto Ostrołęka na budowę toru rowerowego – pumptrack. Umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie ostrołęckim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymały 2 projekty, a w powiecie makowskim dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł otrzymało Miasto Maków Mazowiecki.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. W powiecie ostrołęckim wsparcie trafi do Miasta Ostrołęka oraz gmin – Rzekuń i Myszyniec. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na zakup oczyszczaczy powietrza oraz nasadzenia drzew.  Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 151 tys. zł. W powiecie makowskim wsparcie trafi do Miasta Maków Mazowiecki oraz gmin – Czerwonka, Rzewnie i Różan. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na zakup i montaż systemu służącego informowaniu o jakości powietrza czy rewitalizację zieleni.  Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 42 tys. zł.

– Wszystkie działania na rzecz poprawy środowiska są priorytetowymi zadaniami. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy program wspierający ekologię. Mam nadzieję, że dzięki środkom z budżetu Mazowsza polepszy się jakość powietrza na Mazowszu – mówi radny województwa Mirosław Augustyniak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu ostrołęckiego otrzymają ponad 545 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz remonty dachów, posadzek, drzwi i bram garażowych w strażnicach OSP.

 

Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć aż 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Do powiatu ostrołęckiego trafi 159 tys. zł na realizację 4 projektów, a do powiatu makowskiego trafi ponad 213 tys. zł na realizację 5 projektów. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą mogły zdobywać nowe umiejętności.

– To autorski  program samorządu województwa, który stworzyliśmy z myślą o rozwoju placówek oświatowych. Inwestowanie w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie czy wyposażenie ma realny wpływ na kształcenie młodych ludzi. W sumie złożono aż 252 wnioski co oznacza, że w szkołach brakuje profesjonalnego sprzętu i nowoczesnych pracowni. Chcemy to zmienić – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Liczba wyświetleń: 488

powrót