Aktualności

Ponad 1,3 mln zł z budżetu Mazowsza dla powiatu radomskiego

2019.07.19 09:20 , aktualizacja: 2019.07.19 10:22

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • 18 lipca wicemarszałek...
  • W imieniu zarządu umowy...
  • W spotkaniu uczestniczyli:...
  • Gminy z powiatu radomskiego...
  • W imieniu zarządu umowy...
  • Gminy z powiatu radomskiego...
  • W imieniu zarządu umowy...
  • Gminy z powiatu radomskiego...

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie czy remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKSw Iłży – to tylko niektóre inwestycje w powiecie radomskim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

 

Umowy w tej sprawie 18 lipca podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i beneficjenci z powiatu radomskiego. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Śmietanka, radny województwa mazowieckiego.

 

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Podpisujemy kolejne umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

 

To pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. W powiecie radomskim wsparcie trafi do Pionek i gminy Kowala.  

 

– Wszystkie działania, które mają na celu poprawę środowiska to dla nas zadania priorytetowe. W tym roku uruchomiliśmy nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Środki zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację terenów zieleni, zakup oczyszczaczy czy zakup systemów informowania o jakości powietrza. Liczymy, że te drobne przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na nasze środowisko – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina i Miasto Pionki

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Pionkach

     10 000

2.

Gmina Kowala

Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Kowala na lata 2019-2023

       7 495

suma: 17 495,00

 

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

 

Na Mazowszu jest około 2 tys. jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu radomskiego otrzymają ponad 333 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty w strażnicach OSP i zakup specjalistycznego sprzętu.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Iłża

remont ścian i sufitu w garażu strażnicy, OSP Seredzice

 12 400,00   

2.

Gmina Iłża

rozpieracz teleskopowy wraz ze wspornikiem progowym, OSP Iłża

 12 600,00

3.

Gmina Jedlnia-Letnisko

remont tynków oraz instalacji elektrycznej strażnicy, OSP Jedlnia-Letnisko

 12 400,00   

4.

Gmina Skaryszew

remont bramy garażowej strażnicy, OSP Wilczna

 10 000,00

5.

Gmina Skaryszew

średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Makowiec

100 000,00

6.

Gmina Wierzbica

remont posadzki w garażu  strażnicy, OSP Rzeczków                   

 12 000,00

7.

Gmina Wolanów

remont dachu strażnicy, OSP Jarosławice       

 12 400,00

8.

Gmina Jastrzębia

sprzęt specjalistyczny, OSP
Jastrzębia

   2 600,00

9.

Gmina Kowala

średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Ruda Mała

100 000,00

10.

Gmina Pionki

sprzęt specjalistyczny, OSP Czarna

 10 600,00

11.

Gmina Zakrzew

mobilny agregat prądotwórczy na przyczepie, OSP Zakrzew

 36 000,00

12.

Gmina i Miasto Pionki

remont schodów wewnątrz strażnicy, OSP Pionki

 12 400,00

suma: 333 400,00

 

 

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

 

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu radomskiego wsparcie w wysokości 597 tys. zł otrzymało 6 projektów.

 

Lp.

Beneficjent – Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Iłża

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży

 95 250

2.

Gmina i Miasto Pionki

Modernizacja Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach

 95 250

3.

Gmina Zakrze

Remont Sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie

120 000

4.

Gmina Wierzbica

Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany

 95 250

5.

Gmina Jastrzębia

Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej
w miejscowości Jastrzębia

 95 000

6.

Gmina Skaryszew

Budowa pumptracku wraz z oświetleniem

 97 000

 

suma: 597 750,00

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

 

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie radomskim dofinansowanie w wysokości 22,6 tys. zł otrzyma 5 projektów.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Iłża

Remont domu działkowca na terenie ROD "RELAKS" w Iłży

 2 800,00

2.

Gmina Miasto Pionki

Wymiana ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 3 "ZGODA" przy ul. Radomskiej w Pionkach

 3 200,00

3.

Gmina Miasto Pionki

Wymiana ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 1 "ZGODA" przy ul. Fabrycznej w Pionkach

 4 800,00

4.

Gmina Miasto Pionki

Wymiana bram wjazdowych i furtek wejściowych w ogrodzeniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego - "KRZEWINKA" w Pionkach

 1 800,00

5.

Gmina Miasto Pionki

Remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Pionkach

10 000,00

Suma 22 600,00

 

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

 

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1200 różnego rodzaju projektów.

W powiecie radomskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 46 sołectw z 11 gmin – Pionki, Jastrzębia, Skaryszew, Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Wierzbica, Iłża, Przytyk, Jedlnia-Letnisko i Kowala. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 

– Poziom rozwoju lokalnego obszarów wiejskich jest nadal niższy niż terenów miejskich. Według zasady zrównoważonego rozwoju należy dążyć do wyrównania jakości życia pomiędzy tymi obszarami. Wsparcie sołectw przez samorząd Mazowsza jest doskonałym i skutecznym instrumentem wpisującym się w proces wyrównywania jakości życia na Mazowszu – dodaje Tomasz Śmietanka radny województwa mazowieckiego.

 

 

 

Gmina (Beneficjent)

Nazwa zadania

Wysokość pomocy (zł)

Pionki

Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zalesie

      10 000,00

Pionki

Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zadobrze

        4 900,00

Jastrzębia

Budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń

        7 500,00

Jastrzębia

Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Jastrzębia

      10 000,00

Jastrzębia

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare

        6 350,00

Jastrzębia

Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie

      10 000,00

Jastrzębia

Remont dachu na budynku remizy OSP w Bartodziejach

      10 000,00

Skaryszew

Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkówek Nowy

      10 000,00

Skaryszew

Urządzenie gminnej działki poprzez wykonanie ławek, ogrodzenia i doposażanie placu zabaw usytuowanego na działce gminnej w miejscowości Miasteczko

      10 000,00

Skaryszew

Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Bujak

      10 000,00

Skaryszew

Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w miejscowości Sołtyków

      10 000,00

Skaryszew

Doposażenie remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów poprzez montaż klimatyzacji, zakup zmywarki i drobnego AGD

      10 000,00

Jedlińsk

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe)

        9 700,00

Jedlińsk

Montaż solarnych lamp oświetleniowych przy budynku świetlicy w Lisowie (dz. ew. nr 385 obręb Lisów gm. Jedlińsk)

        9 900,00

Jedlińsk

Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

      10 000,00

Jedlińsk

Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk) - plac zabaw

      10 000,00

Jedlińsk

Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach

       5 000,00

Zakrzew

Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna

     10 000,00

Zakrzew

Doposażenie Domu Ludowego w Milejowicach

     10 000,00

Zakrzew

Remont kapitalny istniejącej wolnostojącej altany drewnianej wraz z wybudowaniem grilla na działce nr 158 w miejscowości Zatopolice, gmina Zakrzew

     10 000,00

Zakrzew

Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, gmina Zakrzew

     10 000,00

Zakrzew

Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin

     10 000,00

Wolanów

Renowacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalanka

       4 400,00

Wolanów

Utwardzenie terenu pod altaną i wiatą przystankową w miejscowości Zabłocie

       5 900,00

Wolanów

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszku

      10 000,00

Wolanów

Przebudowa parku w Wolanowie

      10 000,00

Wolanów

Remont remizy strażackiej w Młodocinie Większym

      10 000,00

Wierzbica

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia

      10 000,00

Wierzbica

Odnowa zieleni gminnej na działce gminnej nr 2085/7 położonej w Wierzbicy

      10 000,00

Wierzbica

Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku strażnicy OSP Rzeczków

      10 000,00

Wierzbica

Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach

      10 000,00

Wierzbica

Przebudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Sołectwie Suliszka

      10 000,00

Iłża

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Koszary

      10 000,00

Iłża

Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni (maty) na plac zabaw w Błazinach Dolnych

      10 000,00

Iłża

Montaż kamer dozorowych na terenie szkoły i placu zabaw w Maziarzach Starych. Dostawa i montaż altany, ławeczek i koszy na śmieci na terenie placu zabaw w Maziarzach Starych

      10 000,00

Iłża

Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Jedlance Starej, wybudowanie 2 altan rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej

      10 000,00

Iłża

Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

      10 000,00

Przytyk

Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie

      10 000,00

Przytyk

Wykonanie monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie oraz zakup namiotu, dwóch ławek i dwóch rozkładanych stołów plenerowych

        6 073,80

Przytyk

Wykonanie monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz zakup namiotu

        6 495,95

Przytyk

Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potkannie wraz z zakupem wyposażenia

        5 650,00

Jedlnia-Letnisko

Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie ulica Chabrowa wraz z zakupem urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie istniejącego placu zabaw w huśtawki i ławki

        9 500,00

Jedlnia-Letnisko

Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlni-Letnisko

        9 000,00

Kowala

Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy

      10 000,00

Kowala

Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Huta Mazowszańska poprzez wybudowanie altany na działce gminnej w Hucie Mazowszańskiej

      10 000,00

Kowala

Budowa placu zabaw na Błoniu na działce gminnej z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Augustów

      10 000,00

suma: 420 369,75

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 339

powrót