Aktualności

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza dla Garwolina i Cegłowa

2019.07.11 15:20 , aktualizacja: 2019.07.12 11:48

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Umowę podpisują Janina Ewa...
  • Umowę podpisują Elżbieta...
  • Występuje wójt gminy Cegłów...

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego możliwa będzie budowa dróg publicznych i dojazdowych, w tym pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej w Garwolinie. Inwestycja zapewni główną komunikację do zbiornika retencyjnego przy rzece Wilga. Z kolei gmina Cegłów rozbuduje Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach „Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

Umowy w tej sprawie 11 lipca podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz burmistrz Garwolina Marzena Świeczak i skarbnik Katarzyna Nozdryn-Płotnicka, a także wójt gminy Cegłów Marcin Uchman i skarbnik Milena Dąbrowska.

 

W ramach programu „Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego gminy i powiaty Mazowsza otrzymały wsparcie na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

 

– Jest to nasz pilotażowy program, na który przeznaczyliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 57 mln zł. Tymi środkami wspieramy poszczególne części Mazowsza, tym samym wyrównując między nimi dysproporcje. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. budowa dróg i bulwarów, ale też rozbudowy ośrodków kultury czy uruchomienie parku nauki – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Budowa dróg w Garwolinie

 

Projekt miasta obejmuje budowę dróg publicznych i dojazdowych, w tym pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej w Garwolinie. Jest to główny odcinek prowadzący do zbiornika retencyjnego przy rzece Wilga. Inwestycja opiewa na ponad 3,5 mln zł, z czego 2,1 mln zł przeznaczył na ten cel samorząd Mazowsza. Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie w ramach „Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

Wśród planowanych działań znajdują się m.in.:

– dokończenie utwardzenia pasa terenu na koronie wału zbiornika retencyjnego o długości 912 m;

– budowa drogi publicznej o długości 1278 m;

– budowa ścieżek spacerowych i rowerowych o długości 2009 m;

– budowa dróg serwisowych o długości 1084 m;

– budowa ronda wzdłuż dróg serwisowych o długości 113 m;

– budowa placu do zawracania o powierzchni 400 m2.

– To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Garwolina. Chodzi nie tylko o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też ochronę przeciwpowodziową. Ważne, aby podczas zagrożenia służby ratownicze i komunalne mogły sprawnie dotrzeć do zbiornika – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie

 

Inwestycja obejmuje prace projektowe i budowlane, a także zakup i montaż wyposażenia. W Cegłowie powstanie budynek Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody wraz z niezbędnymi instalacjami. Dodatkowo wybudowany zostanie parking, a teren wokół zostanie oświetlony. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia społeczno-gospodarczego całego województwa mazowieckiego. W Centrum będą odbywać się szkolenia, seminaria i konferencje. Oprócz działań edukacyjnych i proekologicznych będzie spełniało funkcję integrującą mieszkańców. Będą z niego korzystać także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, OSP czy kluby sportowe. W projekt zaangażowane są polskie wyższe uczelnie.

 

Projekt otrzymał ponad 2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 374

powrót