Aktualności

Subregion radomski sięgnął po środki z MIAS

2019.07.17 11:20 , aktualizacja: 2019.07.18 14:59
Autor: opr. Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Rafała rajkowski w otoczeniu radnych Władze Mazowsza...
Moment przekazania umowy W sumie do powiatu...

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich powstał Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie 1178 różnego rodzaju projektów. Już ruszyło podpisywanie umów na dofinansowania.

 

Wsparcie dla sołectw

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 

– To ważne wsparcie na realizację potrzeb mieszkańców tych najmniejszych miejscowości, ale też dobry sposób na umocnienie integracji często wielopokoleniowej. Dzięki naszemu wsparciu powstaną ścieżki rowerowe, place zabaw, parki i boiska czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie – radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

– Poziom rozwoju lokalnego obszarów wiejskich jest nadal niższy niż terenów miejskich. Według zasady zrównoważonego rozwoju należy dążyć do wyrównania jakości życia pomiędzy tymi obszarami. Wsparcie sołectw przez samorząd Mazowsza jest doskonałym i skutecznym instrumentem wpisującym się w dalsze wyrównywanie jakości życia na Mazowszu – dodaje radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

 

Powiat kozienicki

Pierwsi w subregionie radomskim umowy podpisali samorządowcy z powiatu kozienickiego. Władze Mazowsza reprezentował wicemarszałek Rafał Rajkowski. Wsparcie z samorządu województwa otrzymały tam 24 sołectwa z 5 gmin – Głowaczów, Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice oraz Magnuszew. Remont budynku świetlicy w Wólce Brzózkiej, wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Zwoli, urządzenie  zieleni  w przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Magnuszew czy wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w Kozienicach – to tylko niektóre dofinansowane projekty. W sumie do powiatu kozienickiego trafi 211,5 tys. zł.

 

Powiat szydłowiecki

Gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec otrzymały łacznie aż 202 tys. zł. Za te pieniądze powstaną m.in.: 4 siłownie plenerowe (w Skłobodach, Sulistrowicach, Hucie i Woli Lipienieckiej), a sołectwa uporządkują i zagospodarują tereny rekreacyjne oraz wyremontują i doposażą świetlice.

 

Powiat zwoleński

Blisko 190 tys. zł trafi do powiatu zwoleńskiego. Gminy: Kazanów, Policzna, Tczów, Przyłek i Zwoleń zrealizują w sumie 19 projektów, m.in.: zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkołach podstawowych w Łaguszowie i Grabowie nad Wisłą, modernizacje i doposażanie świetli, czy zagoispodarowanie terenów rekreacyjnych.

 

Powiat lipski

Duże dofinansowanie otrzymały także gminy z powiatu lipskiego: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniow, Sienno i Solec nad Wisłą. Do tamtejszych sołectw trafiło w sumie 240 tys. zł. Dzięki tym funduszon powstanie m.in. 9 placów zabaw (w Siekierce Nowej, Chotczy Dolnej, Kolonii Wola Solecka, Baranowie, Siennie, Nowej Wsi, Starej Wsi, Osówce i Pawłowicach), a świetlice zostaną zmodernizowane.

 

Powiat białobrzeski

Władze Mazowsza nie zapomniały o gmianach powiatu białobrzeskiego. Trafi do nich łącznia 200 tys. zł. W gminach: Wyśmierzyce, Stromiec, Radzanów, Promna i Białobrzegi zrealizowanych będzie w sumie 20 projektów, w tym remonty świetlic ( w Witaszynie, Kadłubskiej Woli, Błesznie, Zacharzowie, Lisewie, Pacewie, Olszamach i Rogolinie). 

 

Powiat przysuski

Az 280 tys. zł. trafi do powiatu przysuskiego. Wsparcie pozwoli zrealizować 28 projektów w gminach: Rusinów, Borkowice, Przysucha, Wieniawa, Klwów i Odrzywół. Będą to siłownie plenerowe, place zabaw, boiska, tereny rekreacyjne i wiele innych. 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 582

powrót