Aktualności

Mazowsze szuka Liderów Zmian!

2019.07.10 12:30 , aktualizacja: 2019.07.10 12:45

Autor: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zgłoszenia projektów do...

Ruszył konkurs „Lider Zmian”, w którym o zwycięstwo powalczą beneficjenci funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020. O tytuł Lidera mogą ubiegać się samorządy, firmy, fundacje, stowarzyszenia, instytucje badawcze, instytucje kultury, ale też placówki edukacyjne czy zdrowotne.

 

Zgłoszenia projektów przyjmowane będą do 10 sierpnia 2019 r. Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Konkurs „Lider Zmian” ma na celu docenienie beneficjentów funduszy europejskich za realizację szczególnie wyróżniających się projektów na Mazowszu. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: „Lider Zmian. Samorząd”, „Lider Zmian. Firma”, „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Nagroda specjalna”. Podstawą wyboru zwycięzców w kategorii dedykowanej samorządom będą statystyki podpisanych umów o dofinansowanie. O wynikach w pozostałych kategoriach zadecydują Kapituła Konkursowa oraz mieszkańcy województwa.

 

Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w trakcie uroczystej gali finałowej zaplanowanej na 16 października w Warszawie. Gala odbędzie się podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji Forum Rozwoju Mazowsza.

 

– W tym roku minęło 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym szczególnym momencie wyróżnimy beneficjentów za realizację ciekawych projektów na Mazowszu. Szukamy ważnych lokalnie działań, jak również innowacyjnych projektów biznesowych. Do zgłaszania propozycji zachęcamy beneficjentów programu regionalnego oraz wszystkich mieszkańców. Być może to działania w Państwa okolicy zostaną wyróżnione tytułem „Lidera Zmian” – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jak zgłosić projekt do konkursu?

 

Propozycje projektów można zgłaszać w dwóch kategoriach – „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Firma”. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 10 sierpnia.

 

Nagroda internautów to szansa dla samorządów, firm, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek edukacyjnych czy zdrowotnych. O wyborze zwycięzców zadecydują mieszkańcy podczas głosowania internetowego, które będzie trwało od 1 września do 10 października. Projekty można zgłaszać w jednym z trzech obszarów:

 • Człowiek w centrum uwagi – projekty bezpośrednio dedykowane mieszkańcom i mające wpływ na jakość ich życia, realizowane w takich obszarach jak, m.in. edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie,

 • Świat wokół nas – projekty, których efekty widoczne są w przestrzeni lokalnej i jednocześnie dotyczą usprawnień, udogodnień lub oferty, z której korzystają mieszkańcy, m.in. z zakresu kultury, rewitalizacji, transportu, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska,

 • Produkt lub usługa komercyjna przyjazna mieszkańcom – projekty ukierunkowane na człowieka lub poprawę jego otoczenia realizowane przez firmy.

O zwycięstwo w kategorii „Lider Zmian. Firma” mają szansę powalczyć startupy, mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z trzech obszarów, a o wyniku zadecyduje Kapituła Konkursowa:

 • Eko – rozwiązania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz zakładające dbałość o środowisko,

 • Zdrowie – rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców, np. z zakresu medycyny, branży spożywczej, czy rekreacji,
 • Technologie – rozwiązania mające na celu wprowadzenie usprawnień usługowych, produktowych, procesowych czy produkcyjnych. 

   

  Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

   

  Zgłoszenia należy wysyłać na adres lider-zmian@mazowia.eu

Liczba wyświetleń: 251

powrót