Aktualności

ENVE o czystej energii

2019.07.09 13:05 , aktualizacja: 2019.07.10 08:15

Autor: Anna Swierk (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sala obrad, w tle Adam Struzik Marszałek Adam Struzik...
Plakat reklamowy posiedzenia Posiedzenie poświęcone było...

Marszałek Adam Struzik wziął udział w seminarium wyjazdowym Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), które poświęcone było innowacyjnym działaniom lokalnym na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju.

 

Dobry przykład

Seminarium odbyło się w fińskim mieście Espoo, które jest jednym z pionierów zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem platformy przywództwa miast 25+5 w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, za co w bieżącym roku otrzymało nagrodę Energy Global World.

Pierwsza część seminarium poświęcona była przeglądowi obecnych ram politycznych na poziomie UE, dotyczących celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i 2050, a w szczególności realizacji międzynarodowych zobowiązań w obszarze zmian klimatycznych, energii i różnorodności biologicznej. Dużo miejsca poświęcono  kluczowej roli miast i regionów w przeciwdziałaniu zmianie klimatu przy realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W dalszej części spotkania omówiono działania podejmowane przez Espoo i inne europejskie miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, przy jednoczesnym zapewnieniu czystej energii po przystępnych cenach.

 

Dobre rozwiązania w praktyce

Na zakończenie uczestnicy seminarium odbyli wizytę studyjną w firmie Fortum, działającej w obszarze czystej energii, która wspólnie z miastem Espoo opracowuje szereg zrównoważonych rozwiązań w zakresie energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia.

Wyniki debaty zostaną uwzględnione w planie działania Komitetu Regionów UE na konferencję COP25 w Chile w grudniu br.

Liczba wyświetleń: 232

powrót