Aktualności

Droga w Szymanowie już otwarta

2019.06.24 14:25 , aktualizacja: 2019.07.03 09:19

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Widok na asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową, która jest przy drodze. na pierwszym planie znak drogowy z oznaczeniem trasy pieszo-rowerowej Rowerzyści mogą już...
  • Przecięcie wstęgi na nowej drodze. Przedstawiciele samorządów oraz ksiądz stoją w rzędzie w nozyczkami i kawałkiem uciętej wstęgi w ręku W otwarciu drogi...
  • Marszałek i radny Orliński wraz z czterema panami idą nową ścieżką pieszo-rowerową. Na pierwszym planie marszałek i radny Teraz niezmotoryzowani...
  • Widok na pustą wyremontowaną drogę. Na jezdni widać namalowane białe linie, które są częścią oznakowania ulicy Jezdnię poszerzono i...
  • Nowoczesne oznakowanie przejścia dla pieszych. Na słupie umieszczony jest znak ostrzegawczy. Widoczne tez są instalacje solarne, dzięki którym znak jest oświetlony w nocy Droga zyskała też...
  • Widok na przejście dla pieszych. Widac oświetlony znak drogowy, pasy oraz azyl-wysepkę na środku drogi Bezpieczne przejście dla...

Komfortowo, bezpiecznie i nowocześnie – tak mogą już mówić mieszkańcy powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego, gdzie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi. Jej remont dofinansowano z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych – samorząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 3 mln zł.

 

W uroczystym otwarciu w Szymanowie (gm. Teresin) uczestniczył marszałek Adam Struzik oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

 – Gratuluję ukończenia tego ważnego i potrzebnego projektu – mówił marszałek Adam Struzik. – Mieszkańcy Mazowsza i podróżni będą mogli użytkować drogę w bezpieczny i wygodny sposób. Cieszę się, że inwestycja została zakwalifikowana do pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, który przyczynia się do rozwoju turystyki i postępu ekonomicznego Mazowsza – dodał marszałek.

 

Jak było

Wyremontowany odcinek drogi to droga powiatowa nr 3837W – na odcinku Szymanów–Aleksandrów. Trasa ta znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim (na terenie gminy Teresin) i żyrardowskim (gmina Wiskitki). Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa. Przed remontem nie było tu chodnika, ani ścieżki rowerowej. Ulica nie miała też kanalizacji deszczowej, ani zjazdów do zabudowań czy pól uprawnych. Odwodnienie drogi odbywało się powierzchniowo przez spadki do rowów przydrożnych. Rowy przydrożne nie występowały jednak na całym odcinku drogi.

 

Komfortowo i bezpiecznie

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni – jezdnię poszerzono, wzmocniono i zabezpieczono przed przemarzaniem. Umocniono też pobocza, wybudowano chodniki dla ruchu pieszo-rowerowego, wraz z azylami przejść na drogę, zamontowano także odpowiednie oznakowanie. Poprawiono odwodnienie – wybudowano lub wyremontowano przepusty, a także wykonano nowe rowy przydrożne i odmulono istniejące. Powstała też kanalizacja deszczowa, rozbudowano skrzyżowania z drogami niższej kategorii, zagospodarowano zieleń. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych zjazdów z kostki brukowej do posesji oraz z kruszywa – do pól.

 

Pełna nazwa zadania brzmiała: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim gmina Teresin i powiecie żyrardowskim gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski etap I. Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał blisko 3,2 mln zł.  

Liczba wyświetleń: 432

powrót