Aktualności

31 mln zł z Unii Europejskiej dla gminy Pomiechówek

2019.06.12 08:55 , aktualizacja: 2019.06.14 12:22

Autor: Opr. na podst. mater. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Od prawej: członek zarządu...
  • Spotkanie było okazją do...
  • Umowę podpisuje członek...
  • Umowę podpisują wójt gminy...
  • Dzięki tej inwestycji w...

Dzięki funduszom unijnym gmina Pomiechówek (pow. nowodworski) zakupi 8 autobusów elektrycznych. Kompleksowa inwestycja obejmie także stację ładowania pojazdów i nowe przystanki autobusowe, wyposażone w inteligentny system sterowania ruchem. Wybudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe oraz stacje rowerowe. Przy dworcu kolejowym w Pomiechówku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe składające się z parkingów „Parkuj i Jedź” oraz „Bike & Ride”.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 31,1 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014–2020 i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 37,1 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali 11 czerwca wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wójt gminy Pomiechówek Dariusz Tomasz Bielecki i skarbnik gminy Pomiechówek Kamila Gronczewska.

 

Radykalne usprawnienia komunikacyjne

 

Inwestycja obejmie zakup 8 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania, a także budowę przystanków autobusowych wyposażonych w inteligentny system sterowania ruchem. Do zasilania oświetlenia i systemu sterowania ruchem zostanie wykorzystana energia słoneczna. Każda wiata będzie wyposażona w panele fotowoltaiczne. Wdrożony zostanie system inteligentnego zarządzania ruchem poprzez wyposażenie autobusów w autokomputery, tablice zewnętrzne i wewnętrzne, system łączności (w tym głosowej), biletomaty, system zapowiedzi głosowej i system monitoringu.

 

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć 25 km ścieżek rowerowych łączących miejscowości gminy z centralnym punktem w Pomiechówku. Z kolei przy dworcu kolejowym w Pomiechówku wybudowane zostanie centrum przesiadkowe składające się z parkingu samochodowego typu "Park & Ride" i parkingu rowerowego typu "Bike & Ride".

 

W ramach projektu powstaną również portal informacyjny, tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji lokalnej oraz aplikacja na smartfony informująca mieszkańców o działającej komunikacji oraz o panujących warunkach pogodowych na drogach, bieżących utrudnieniach w ruchu, miejscach parkingowych przy dworcach i liczby rowerów w wypożyczalniach.

 

Realizacja tej inwestycji to szansa dla mieszkańców na sprawne i komfortowe dotarcie do obszaru ZIT Metropolii Warszawskiej, a w szczególności do Warszawy. Wpłynie też na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort podróżowania dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

 

O RPO WM 2014–2020

 

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie: funduszedlamazowsza.

 

Za zgłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Liczba wyświetleń: 481

powrót