Aktualności

Wsparcie dla osób z kryzysem psychicznym

2019.06.11 10:50 , aktualizacja: 2019.06.13 13:41

Autor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Punkt Konsultacyjny Zespołu...
Dzięki wsparciu samorządu...

Statystycznie jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej cierpi na problemy psychiczne – głównie zaburzenia lękowe, depresję, uzależnienia od alkoholu czy narkotyków – to dane raportu OECD i Komisji Europejskiej „Health at a Glance: Europe 2018”[1]

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. oraz Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. realizują projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” wspomagający leczenie i wspieranie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców stolicy. Ideą jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego. Opiera się na idei case management  (indywidualna koordynacja opieki), zakładającej  koordynację  działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych dostosowanych do potrzeb uczestnika. Za długoterminową opiekę, przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia oraz pomoc w jego realizacji będą odpowiadać dwaj doradcy: doradca ds. zdrowienia i wsparcia oraz doradca ekspert przez doświadczenia – indywidualni koordynatorzy opieki zdrowotnej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wsparcie dla chorych

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu, przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie otworzył: Punkt Konsultacyjny Zespołu  Leczenia Środowiskowego oraz Punkt Konsultacyjno-Doradczy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia projektu. Na adaptację pomieszczeń placówka otrzymała dotację z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 314 tys. zł. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza pacjenci zespołu, uczestnicy projektu oraz pracownicy szpitala mogą spotykać się w nowych, wygodnych, wyposażonych w niezbędny sprzęt pomieszczeniach.

Do dyspozycji są: 2 gabinety Zespołu Leczenia Środowiskowego, 2 gabinety doradców ds. zdrowienia i wsparcia, sala terapii, pokój socjalny, toalety dla personelu oraz pacjentów,  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Punkt Konsultacyjny Zespołu Leczenia Środowiskowego

Zapewnia intensywne leczenie pacjentom:

  • z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
  • z utrwalonym upośledzonym funkcjonowaniem społecznym,
  • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w oddziale szpitalnym lub poradni,
  • wymagającym intensywnych  oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie od lekarza i pisemna zgoda pacjenta.

Do zadań zespołu należą: leczenie farmakologiczne, psychoterapia indywidualna, oddziaływania psychoedukacyjne, praca z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym pacjenta, pomoc w nabywaniu i podtrzymywaniu umiejętności społecznych i samoobsługi, pomoc w zakresie spraw socjalnych, organizowanie systemu wsparcia w środowisku pacjenta.

Punkt jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–16:00 (czwartek 10:30–16:00). Wizyty domowe: poniedziałek – piątek 8:00–18:00.

 

Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Oferuje pomoc  osobom  z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zwłaszcza tym, które nie korzystają z oferty ośrodków wsparcia, są samotne, bezrobotne czy pragnące zwiększyć swoją aktywność życiową – zarówno społeczną, jak i zawodową. 

Z ramienia szpitala, w dzielnicy m. st. Warszawy Praga Północ pracuje 3 doradców profesjonalistów oraz 3 asystentów zdrowienia. Zespół, w razie potrzeby, korzysta z pomocy  dietetyka i terapeuty uzależnień, kieruje uczestników projektu do doradcy zawodowego i trenera pracy, na „warsztaty zdrowienia” czy też „grupy weekendowe”. Rodzinom uczestników doradcy oferują konsultacje, udział w grupie wsparcia.

 

Działania animatora dzielnicy, szkolenia dla społeczności lokalnej, spotkania z młodzieżą licealną i gimnazjalną mają przeciwdziałać stygmatyzacji, dyskryminacji i osamotnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Godziny pracy w punkcie: poniedziałek, wtorek, środa – 10.00–17.30, czwartek, piątek – 8.00–15.30, tel. (22) 299 22 07, e-mail: .

 

Pracownicy Zespołu Leczenia Środowiskowego i Punktu Konsultacyjno-Doradczego współpracują ze sobą, a także z innymi jednostkami ochrony  zdrowia, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

[1] Raport „Health at a Glance: Europe 2018” jest wspólną inicjatywą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej. Badania, których wyniki zestawia raport zostały przeprowadzone w 28 państwach członkowskich UE, 5 państwach kandydujących i 3 krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); za www.euractiv.pl

Liczba wyświetleń: 732

powrót