Aktualności

Czwarty Sejmik Senioralny Mazowsza o bezpieczeństwie seniorów

2019.06.07 13:30 , aktualizacja: 2019.06.07 14:13

Autor: Opr. na podst. mater. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Spotkanie otworzyła...
  • Wynajęta na obrady sejmiku...
  • Uczestniczyli m.in....
  • Spotkanie prowadziła...
  • Występuje Aleksander...
  • Spotkanie potwierdziło, że...
  • Występuje przewodniczący...
  • Sejmik senioralny to nie...
  • Występuje Krzysztof...
  • Program Czwartego Sejmiku...

„Bezpieczeństwo osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego” to główny temat Czwartego Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego. Uczestnicy piątkowego spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest przemoc, jak jej unikać i gdzie szukać pomocy w chwilach zagrożenia. W wydarzeniu, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, uczestniczyli przedstawiciele środowisk senioralnych Mazowsza oraz członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

 

– Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie, zarówno w domu jak i poza nim. Jednak dziś przestępcy dysponują coraz to nowym sprzętem i metodami manipulacyjnymi, dzięki którym w łatwy i szybki sposób mogą nas po prostu okraść, a nawet pozbawić życia. W szczególnej sytuacji są osoby starsze, które z racji swojego wieku czy też stanu zdrowia są szczególnie narażone na takie działania. Coraz częściej słyszymy o przestępstwach, których ofiarami padają właśnie seniorzy. Oszustwa metodą „na wnuczka”, kradzieże, napady, a nawet przemoc domowa to tylko niektóre z nich. Dlatego o bezpieczeństwie osób starszych powinniśmy mówić dużo, głośno, a przede wszystkim wspólnie szukać rozwiązań, które pomogą nam uchronić seniorów przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami. Musimy pamiętać, że wielu z nich bez naszej pomocy sobie nie poradzi – podkreśla Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Sejmik senioralny integruje środowisko

 

Sejmik senioralny już na stałe wpisał się do kalendarza imprez integrujących środowisko seniorów z całego Mazowsza. W tym roku w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele gminnych rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie zabrakło także przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To nie tylko okazja do integracji, ale przede wszystkim do spotkań z ekspertami i podejmowania dyskusji na ważne dla seniorów tematy. To ważna inicjatywa zwłaszcza, że co piąty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem (65+), a według prognoz, w perspektywie kolejnych 20 lat, ludzi w starszym wieku będzie przybywało.

 

Podczas Czwartego Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego seniorzy mieli również okazję zaprezentować swoje aktywności, a także zapoznać się z propozycjami nowych kampanii i programów, których zarys to efekt licznych rozmów z osobami starszymi.

 

Zadbać o bezpieczeństwo osób starszych

 

Motywem przewodnim tegorocznych sejmikowych obrad było szeroko pojęte bezpieczeństwo osób starszych. Jak wynika ze statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendy Stołecznej Policji, w ubiegłym roku mieszkańcy Mazowsza powyżej 65. roku padli ofiarą przestępstw takich jak: kradzieże, przemoc domowa, oszustwa, wypadki drogowe czy też rozboje i wymuszenia.

 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim z wiekiem spada samodzielność życiowa, a wzrasta zależność od otoczenia. Seniorzy częściej chorują, stają się słabsi, mają problemy z pamięcią i potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Mimo to nadal chcieliby czuć, że są potrzebni oraz otoczeni wsparciem i miłością. Niestety w starszym wieku wzrasta poczucie bezradności, odrzucenia czy uzależniania od innych.

 

Osoby starsze, często ze względu na stan zdrowia czy sytuację rodzinną, wymagają kompleksowej opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Część z nich potrzebuje także aktywizacji – miejsc i organizacji, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania, a także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Seniorzy chętnie bowiem korzystają z przygotowywanych dla nich zajęć. Swój czas poświęcają np. na naukę obsługi komputera, rękodzielnictwo, warsztaty językowe czy wycieczki krajoznawcze.

 

 

Czwarty Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, uwzględniając tematykę i aktywny udział uczestników, wpisuje się w obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Liczba wyświetleń: 429

powrót