Aktualności

Pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów

2019.06.03 11:50 , aktualizacja: 2019.06.03 14:37

Autor: Piotr Lejzerowicz (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Mazowiecka Rada Seniorów...
  • W imieniu marszałka Adama...
  • Tadeusz Lempkowski,...
  • Roman Biskupski,...

Pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów odbyło się 31 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Wyłoniono kierownictwo i omówiono zasady działania.

 

Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego, jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny marszałka województwa mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

 

Postanowienia

 

W skład Rady weszło 18 członków, w tym przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujący uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imieniu marszałka Adama Struzika, nominacje do Rady wręczyła Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych UMWM w Warszawie.

 

W głosowaniu tajnym Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów został Tadeusz Lempkowski, wiceprzewodniczącym Roman Biskupski.

Rada uzgodniła zarys zasad dalszej współpracy.

Termin II posiedzenia został wyznaczony na 11 września 2019 r. godz. 13:00.

 

Czym zajmuje się Rada?

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

– współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;

– proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;

– wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego, w zakresie seniorów;

– podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;

– konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;

– opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;

– promowanie zdrowego starzenia się;

–  wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);

– dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

– podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.

Liczba wyświetleń: 535

powrót