Aktualności

Są pieniądze na drogi w subregionie radomskim

2019.05.24 12:55 , aktualizacja: 2019.05.24 14:36

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Przy stole z umowami siedzi dwóch mężczyzn z dokumentami w ręku, obaj patrzą się przed siebie. Obok nich siedzi kobieta pochylona nad dokumentem, w prawym ręku trzyma pieczątkę Umowy podpisali...
Dwóch mężczyzn podaje sobie dłonie i przekazuje umowę. Po ich obu stronach stoi kobieta oraz mężczyna Dzięki przyznanym środkom...

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych prawie 47,5 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorządy z subregionu radomskiego zrealizują 71 inwestycji drogowych.

 

Rekordowe 7,2 mln zł w skali całego Mazowsza trafia dziś do subregionu radomskiego. Nasi samorządowcy zrealizują aż 71 inwestycji. To będą przedsięwzięcia ważne zarówno dla mieszkańców, bo ułatwią im dojazd do gruntów rolnych i domów, ale też dla rozwoju regionu. Potwierdzi to każdy samorządowiec – dobre drogi to podstawa rozwoju każdej miejscowości. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę sprawnej realizacji przedsięwzięć – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, który podpisywał umowy z beneficjentami.  

 

Dofinansowane inwestycje to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia. Umowy dotacyjne podpisali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. Na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych. Na ten cel ze środków budżetu Mazowsza przeznaczono 30 mln zł.

 

Lista dofinansowanych projektów w subregionie radomskim

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Projektowana długość (m)

Kwota dofinansowania

Powiat Białobrzeski

białobrzeski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie - Radzanów od km 6+229 do 7+224 na odcinku 995 m

995

60 000 zł

Promna

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszew, Gmina Promna

600,53

145 000 zł

Radzanów

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki

650

100 000 zł

Stara Błotnica

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów - etap 2

426

65 000 zł

Stromiec

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej Zachmiel - Ducka Wola 110510W (km od 0+900 do km 1+782)

882

60 000 zł

Wyśmierzyce

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 210 od km 0+000 do km 0+999 obręb Jabłonna, długości 999 mb

999

75 000 zł

Powiat Grójecki

grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez wieś Chynów o długości 840,00 mb

840

209 000 zł

Powiat Grójecki

grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez wieś Odrzywołek o długości 1000,00 mb

1000

81 000 zł

Belsk Duży

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn

670

145 000 zł

Błędów

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów

700

150 000 zł

Chynów

grójecki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Henryków w km 0+000 - 1+040

1040

110 000 zł

Chynów

grójecki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobice Nowe w km 0+000 - 0+580

580

55 000 zł

Goszczyn

grójecki

Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn

510

95 000 zł

Grójec

grójecki

Przebudowa drogi gminnej nr 161561 W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50

510

165 000 zł

Jasieniec

grójecki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy

606

95 000 zł

Mogielnica

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Aleja II Izabelin

397,1

85 000 zł

Mogielnica

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Wólka Gostomska

415

145 000 zł

Nowe Miasto nad Pilicą

grójecki

Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny

1230

50 000 zł

Pniewy

grójecki

Przebudowa drogi gminnej 160925W w miejscowości Wilczoruda

1425

150 000 zł

Warka

grójecki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno, gmina Warka

635

135 000 zł

Głowaczów

kozienicki

Przebudowa drogi gminnej w m. Cecylówka Głowaczowska

644,16

140 000 zł

Gniewoszów

kozienicki

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia

890

109 000 zł

Grabów nad Pilicą

kozienicki

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów i Grabów Zaleśny w Gminie Grabów nad Pilicą

880

145 000 zł

Kozienice

kozienicki

Przebudowa drogi dojazdowej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych

500

95 000 zł

Magnuszew

kozienicki

Modernizacja drogi w Rozniszewie

340

84 000 zł

Magnuszew

kozienicki

Modernizacja drogi w Kłodzie

285

59 000 zł

Sieciechów

kozienicki

Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe - etap II

280

45 000 zł

Powiat Lipski

lipski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów - Rybiczyzna przez miejscowość Ciecierówka dł. 800 mb.

800

120 000 zł

Chotcza

lipski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów o długości 840 mb

840

95 000 zł

Chotcza

lipski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdków o długości 266 mb

266

25 000 zł

Ciepielów

lipski

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany

1042

65 000 zł

Lipsko Miasto i Gmina

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190327W Nowa Wieś - Ratyniec w km 0+000 - 0+970 dł. 970 mb

970

115 000 zł

Rzeczniów

lipski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)

900

65 000 zł

Sienno

lipski

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 332

930

120 000 zł

Solec nad Wisłą

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowości Boiska Kolonia na długości 490 mb

490

85 000 zł

Powiat Przysuski

przysuski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504W Konary - Żmijków etap I

954

80 000 zł

Borkowice

przysuski

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa - Kochanów

842

145 000 zł

Gielniów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej nr 330225W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki

620

65 000 zł

Klwów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

990

145 000 zł

Odrzywół

przysuski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

855

75 000 zł

Potworów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. nr 853

300,48

55 000 zł

Przysucha Gmina i Miasto

przysuski

Przebudowa drogi gminnej Dębiny - Krajów Etap I: od km 1+224 do km 1+824

600

75 000 zł

Rusinów

przysuski

Budowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice dz. Nr 1758, 490/3; 1814 km 0+000 do km 0+340 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna (dz. nr 490/2)

337

74 000 zł

Wieniawa

przysuski

Budowa drogi gminnej, ul. Warzywnej w miejscowości Wieniawa dz. nr ewid. 393

972,9

75 000 zł

Powiat Radomski

radomski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (III Etap)

790

80 000 zł

Gózd

radomski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin

800

75 000 zł

Iłża

radomski

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Iłża ul. św. Franciszka

592

195 000 zł

Jastrzębia

radomski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska

600

95 000 zł

Jedlińsk

radomski

Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby Etap II

365

75 000 zł

Kowala

radomski

Budowa drogi gminnej w m. Kosów - Etap II

274,5

145 000 zł

Przytyk

radomski

Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada Etap II

800

160 000 zł

Skaryszew

radomski

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz

631

160 000 zł

Wierzbica

radomski

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany

993

145 000 zł

Wolanów

radomski

Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno - Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów

360

75 000 zł

Zakrzew

radomski

Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola

231

55 000 zł

Zakrzew

radomski

Przebudowa drogi gminnej nr 351328W w m. Zakrzew Kolonia

351

65 000 zł

Powiat Szydłowiecki

szydłowiecki

Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700

500

99 000 zł

Powiat Szydłowiecki

szydłowiecki

Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów - gr. woj. odc. Huta - Antoniów w km 12+792 do km 13+342

550

114 000 zł

Chlewiska

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta

321

65 000 zł

Chlewiska

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirowa w miejscowości Chlewiska

130

30 000 zł

Jastrząb

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna

597,4

145 000 zł

Mirów

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów w km 0+000 do 0+445 w istniejącym pasie drogowym

445

125 000 zł

Orońsko

szydłowiecki

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. o nr ew. 56 w m. Gozdków, obręb Zaborowie

326,7

60 000 zł

Szydłowiec

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec

308

145 000 zł

Powiat Zwoleński

zwoleński

Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska

990

180 000 zł

Powiat Zwoleński

zwoleński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów

408

80 000 zł

Kazanów

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Osuchów

686

95 000 zł

Policzna

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów

647

110 000 zł

Przyłęk

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś - III Gościniec)

1280

75 000 zł

Tczów

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare - Karolin odc. długości 840 mb

840

75 000 zł

Zwoleń

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleń

992

145 000 zł

   

SUMA

47,4 km

7 199 000 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 536

powrót