Aktualności

Ambasador Republiki Estońskiej w Polsce z wizytą u marszałka

2019.05.08 14:30 , aktualizacja: 2019.05.08 15:44

Autor: Jacek Leszko (CG), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

na tle trzech flad polskiej, Unii Europejskiej oraz Mazowsza Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z Ambasadorem Republiki Estońskiej w Polsce Martinem Rogerem Marszałek województwa...

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z Ambasadorem Republiki Estońskiej w Polsce Martinem Rogerem. Wizyta związana była z organizowanym w urzędzie marszałkowskim seminarium na temat nowych technologii w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.

 

Transformacja cyfrowa to nie tylko zmiana technologiczna, ale też organizacyjna na styku technologii, administracji, biznesu i ludzi. Estonia jest pionierem we wdrażaniu elektronicznych usług dla mieszkańców, dlatego też udział ambasadora Estonii w Polsce w tym wydarzeniu jest wyjątkowo cenny.

Ambasador Martin Roger mówił podczas konferencji na temat cyfrowych usług w Estonii „Enter e-Estonia. The coolest digital society” oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Nowe wyzwania dla regionów europejskich w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego”.

 

Potrzebne bazy danych

Cyfryzacja i informatyzacja to jedne z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, zmniejszenia dysproporcji rozwojowych i wzrostu gospodarczego. Elementem niezbędnym jest tu infrastruktura informacji przestrzennej, która odgrywa niebagatelną rolę w zarządzaniu na każdym poziomie administracji. Poprawne analizy i wnioski mogą być oparte wyłącznie na podstawie zharmonizowanych i interoperacyjnych bazach danych.

 

Estońska strategia cyberbezpieczeństwa

Przykład Estonii pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie, ale też zaufanie mieszkańców i przedsiębiorców do usług cyfrowych. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z rejestracją firmy, usług bankowych, złożenia deklaracji podatkowych czy wniosków o dokumenty, w Estonii, jako w jednym z niewielu krajów, można zagłosować w wyborach i online śledzić ich wyniki.

Jako cyfrowe społeczeństwo, mieszkańcy Estonii od szkolnych lat uczą się informatyki i programowania, co staje się podwaliną dla wykształconego cyfrowego społeczeństwa, konkurencyjnego na światowym rynku pracy.

Mimo ogromnego zaufania do sieci Internet, Estonia nie zapomniała o środkach ostrożności i jako jeden z pierwszych krajów wdrożyła narodową strategię cyberbezpieczeństwa, dzięki której dane mieszkańców nie mogą być udostępniane każdej służbie na każde zapytanie, tylko z wyraźnie uzasadnionych powodów, a sami mieszkańcy mają dostęp do informacji kto i kiedy miał wgląd w ich dane.

Liczba wyświetleń: 348

powrót