Aktualności

Sejmik zdecydował

2019.04.17 10:20 , aktualizacja: 2019.04.17 14:29

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Rozmawiają przy stole Paweł Obermeyer, Konrad...
  • Przy stole klubu Radni klubu Prawa i...
  • Stoją i rozmawiają Przewodniczący Sejmiku...
  • Rozmawiają siedząc przy stole Radny Mirosław Augustyniak...
  • Zdjęcie zbiorcze przy stole Radni Klubu Koalicji...
  • W tle przemawia Krzysztof Strzałkowski Radni Klubu Prawa i...
  • Podczas obrad Radni Klubu Polskiego...

Radni przyjęli regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Znowelizowali również budżet województwa na 2019 rok.

 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna 476 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz VII i VIII klas szkół podstawowych. Stypendia, w wysokości 450 zł miesięcznie, przyznawane będą za osiągniecia edukacyjne w przedmiotach ogólnych: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, języki obce. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5,4, a z trzech wybranych przedmiotów – 5,66. Nabór do projektu planowany jest na przełomie czerwca i lipca. Na ten cel przeznaczono w sumie blisko 2,7 mln zł, z czego 2,16 mln zł pochodzi ze środków europejskich.

 

Nowelizacja budżetu

Kolejne pieniądze na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz remonty trafią do mazowieckich szpitali. Sejmik w znowelizowanym budżecie przeznaczył na ten cel 16 mln zł. Wsparcie finansowe w wysokości 1,8 mln zł otrzymają również instytucje kultury. Środki te przeznaczone zostaną na modernizacje i zakup sprzętu. Szczegóły w materiale "Ponad 18 mln zł z budżetu Mazowsza dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury"

 

Inne decyzje Sejmiku

Na prośbę wójta gminy Nieporęt, radni zgodzili się na pozbawienie drogi wojewódzkiej nr 624 (Stacja kolejowa Beniaminów–Dąbkowizna–Wolka Radzymińska) dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. W związku z licznymi zmianami w organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, sejmik przyjął także uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich. Radni zgodzili się również na udzielenie 98 proc. bonifikaty osobom fizycznym, będącym właścicielem budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielczych, od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przegłosowali ponadto zmiany w regulaminie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Stefanowi Jakubowskiemu, wieloletniemu samorządowcowi i społecznikowi. O 9 ha zwiększył ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych na obszarze województwa mazowieckiego. Radni wprowadzili ponadto zmiany w składach osobowych komisji sejmikowych oraz wybrali Jakuba Koleckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

 

W komisjach

Sejmik procedował również stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w polskiej oświacie. Po burzliwej dyskusji oraz wyjściu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości z sali obrad, przewodniczący skierował projekt uchwały do Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zajmie się natomiast projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Liczba wyświetleń: 779

powrót