Aktualności

Urząd to ludzie - profesjonalni i zaangażowani

2019.03.13 14:10 , aktualizacja: 2019.03.13 16:09

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

w rzędzie stoją przedtawiciele zarzadu województwa i wyróżnieni Sukces zawsze cieszy. Jest...
Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński trzyma w dłoni list gratulacyjny Gratulacje od marszałka...
zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Płac w UMWM Wiesława Miecznikowska odbiera nagrodę od marszałka województwa W gronie wyróżnionych jest...
marszałek Adam Struzik trzyma diamentową statuetkę Marszałek Adam Struzik z...
Beata Amanowicz-Bednarek z Wydziału Szkoleń i Rozwoju Kompetencji odbiera wyróżnienie z rąk marszałka Beata Amanowicz-Bednarek z...

Zdobycie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nagrody głównej w XIX edycji prestiżowego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zorganizowanego pod patronatem honorowym Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej) to ogromy sukces, który przekłada się na ogólnopolski prestiż, ale jest też motywacją do podejmowania dalszych prorozwojowych działań na rzecz organizacji.

 

Znaleźliśmy się w gronie organizacji, które stosują dobre praktyki, wdrażają innowacyjne rozwiązania oraz zachowują wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi. Zostaliśmy, jako urząd, docenieni m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, program praktyk, Radę Dialogu Pracowniczego, działania prozdrowotne czy też system podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Urząd to przede wszystkim ludzie

To ich kompetencje i kwalifikacje budują pozycję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Są one niezwykle ważne w świecie szybko zmieniających się przepisów i regulacji. Wygrana urzędu w konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi to kolejny sukces odniesiony na forum ogólnopolskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Docenia i dostrzega to Zarząd Województwa Mazowieckiego, na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem.

To znakomity moment do podziękowania tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wspólnego sukcesu. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.:

 

  • Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński

zdobywca tytułu „Znakomity Przywódca” za pracę na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki i kultury, a także wdrażanie i upowszechnianie nowatorskich metod zarządzania; mądry lider, kreatywny i profesjonalny menager o strategicznym myśleniu, patrzący szerokoaspektowo na potrzeby organizacji i ludzi, którzy ją tworzą, wizjoner, inicjator wielu innowacyjnych prorozwojowych projektów istotnych dla funkcjonowania urzędu,

 

  • zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Płac w UMWM Wiesława Miecznikowska

za profesjonalną wiedzę, otwarty umysł, znajomość nowoczesnych narzędzi HR oraz wieloletnie doświadczenie i umiejętności negocjacyjne przekładające się na sprawne zarzadzanie zespołami ludzkimi oraz rozwój urzędu w obszarze szkoleń i podnoszenia kompetencji pracowników,

 

  • kierownik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Departamencie Organizacji UMWM Agnieszka Surowiec

lider zespołu przygotowującego i realizującego m.in. projekty z obszaru rozwoju zawodowego pracowników, organizowania praktyk studenckich w urzędzie oraz prowadzenia spraw dotyczących służby przygotowawczej i aplikacji administracyjnej dla nowo zatrudnionych pracowników.

 

– Inwestycje w kapitał ludzki otwierają szerokie możliwości rozwoju w każdej organizacji, ich brak sprawia, że nie idziemy do przodu. Kolejne nagrody potwierdzają, że nasi pracownicy nieustająco dbają o rozwój instytucji. Gratuluję wyróżnionym, ale też dziękuję wszystkim pracownikom urzędu za ich zaangażowanie i codzienną wielopłaszczyznową pracę dla dobra instytucji, ale przede wszystkich na rzecz Mazowszan – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

O nagrodzie dla Urzędu Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zdobytej w XIX edycji prestiżowego Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkim pisaliśmy w artykule „Sukces w zarządzaniu - znów jesteśmy najlepsi!” .

Liczba wyświetleń: 1237

powrót