Aktualności

Ponad 5,3 mln zł dla 13 gmin na kształtowanie przestrzeni publicznej

2019.03.05 13:20 , aktualizacja: 2019.03.26 12:15

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Przedstawiciele stron podpisują dokumenty Umowy w imieniu zarządu...
Jeden z beneficjentów podpisuje umowę Konkurs jest realizowany w...

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wiązownie (pow. otwocki), przebudowa boiska przy szkole podstawowej w Guzowie (pow. żyrardowski) czy zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nieporęcie (pow. legionowski) – to tylko wybrane inwestycje, które wykonają mazowieckie gminy, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Łączna kwota dofinansowania to ponad 5,3 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

– Cieszę się, że mazowieckie gminy dostrzegają potrzebę tworzenia i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Chodzi tu zarówno o zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich, ale też stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców m.in. przez budowę parkingów czy obiektów sportowych – powiedziała Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

W ramach konkursu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 500 tys. zł. Środki pochodzą z PROW 2014–2020.

Wsparcie można było również uzyskać na kształtowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na cele publiczne.

 

 

Lista dofinansowanych projektów:

 

L.p.

Beneficjent

Tytuł projektu

Dofinansowanie (zł)

1

Gmina Wiązowna

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna

500 000,00

2

Gmina Łyse

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości
Łyse, Lipniki i Zalas

390 233,00

3

Gmina Nieporęt

Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie

500 000,00

4

Gmina Błonie

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno- edukacyjnego w Bramkach

500 000,00

5

Gmina Długosiodło

Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło

500 000,00

6

Gmina Nowe Miasto

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek
w Nowym Mieście

411 039,00

7

Gmina Strzegowo

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii

499 351,00

8

Gmina Wiskitki

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie

500 000,00

9

Gmina Kosów Lacki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim

267 398,00

10

Gmina Zbuczyn

Kształtowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Dziewule

445 410,00

11

Gmina i Miasto Żuromin

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra
w miejscowości Brudnice

280 506,00

12

Gmina Brok

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu
nad rzeką Bug w Broku

500 000,00

13

Gmina Dębe Wielkie

Kształtowanie Przestrzeni Publicznej przez zagospodarowanie terenu na zieleń parkową
o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości
Dębe Wielkie (etap I)

42 777,00

 

 

Liczba wyświetleń: 793

powrót