Aktualności

Mazowieckie gminy stawiają na niskoemisyjność

2019.02.26 12:55 , aktualizacja: 2019.02.27 13:15

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Beneficjenci projektu gminy Ożarów Mazowiecki pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem Beneficjenci projektu gminy...
  • Beneficjenci projektu gminy Skaryszew pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem Beneficjenci projektu gminy...
  • Beneficjenci projektu gminy Grodzisk Mazowiecki pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem Beneficjenci projektu gminy...
  • Umowę podpisuje marszałek Adam Struzik, obok przy stole siedzi zastępdca dyrektora ds. EFRR w MJWPU Monika Tchórznicka Umowę podpisuje marszałek...
  • Umowę przy stole podpisuje burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz Umowę podpisuje burmistrz...
  • Umowę podpisuje burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, obok siedzi skarbnik gminy Umowę podpisuje burmistrz...
  • Marszałek przekazuje podpisaną umowę burmistrzowi Skaryszewa Dariuszowi Piątkowi, obaj panowie stoją Marszałek przekazuje...

Ożarów Mazowiecki za ponad 14,3 mln zł wybuduje blisko 20 km ścieżek rowerowych, Grodzisk Mazowiecki zainwestuje ponad 2,3 mln zł w termomodernizację. Z kolei do gminy Skaryszew trafi ponad 1,8 mln zł na wykonanie łącznie 155 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach prywatnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają w sumie ponad 18,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

– Bardzo konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych, powiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawienie jakości powietrza. Temu wszystkiemu służą te projekty, które są różnorodne. Z jednej strony – nowe, ekologiczne źródła energii, z drugiej – poprawa efektywności energetycznej, a poprzez budowanie ścieżek rowerowych dajemy alternatywne możliwości dojazdów do pracy i szkoły – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Rowerem przez gminy Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

– Bardzo cieszę się z tego projektu. Gminy Stare Babice i Leszno to osnowa Parku Kampinoskiego. Dlatego Ożarów Mazowiecki od wielu już lat stara się inwestować w tę formę aktywności. Przybędzie łącznie 16 km ścieżek dla rowerzystów i biegaczy – jest to kolejny dobry przykład współpracy między gminami powiatu warszawskiego zachodniego. W Ożarowie długość ścieżek prawie się podwoi. Cały projekt pomyślany jest w ten sposób, aby za kilka lat skomunikować Ożarów z Warszawą, ale przede wszystko z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Łączymy przy tym dwa elementy: bezpieczeństwo i wygodę – powiedział burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.

 

To dobra wiadomość dla amatorów wypraw rowerowych. Gmina Ożarów Mazowiecki w partnerstwie z gminami Leszno i Stare Babice wybuduje 20 km ścieżek rowerowych. Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Prace budowlane obejmą m.in.: wykonanie niezbędnych robót ziemnych, przebudowę lub budowę niezbędnych instalacji, wykonanie nawierzchni i oznakowania, budowę krawężników oraz uporządkowanie terenu. Łącznie powstanie ponad 16 km ścieżek dla rowerów i blisko 4 km dróg, z których będą mogli korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. W gminie Ożarów Mazowiecki powstanie w sumie 6,2 km dróg, w gminie Leszno – 9,5 km, natomiast w gminie Stare Babice dwa odcinki drogi dla rowerów o łącznej długości 3,9 km.

Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Zwiększy się również bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Grodzisk Mazowiecki stawia na termomodernizację

– To jest zakończenie procesu termomodernizacji w Grodzisku jeśli chodzi o placówki publiczne. Ten projekt dotyczy remizy w Izdebnie Kościelnym, zakładu wodociągów i kanalizacji i budynku urzędu miasta, który jest starym budynkiem z 1933 r. Myślę, że ciekawą sprawą jest to, co robimy w wodociągach. Chcemy uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii, dlatego budujemy dużą stację fotowoltaiczną. Wykorzystujemy też gaz, który produkowany jest w naszej oczyszczalni. To pozwoli nam w przyszłym roku uniezależnić się od zewnętrznej energii elektrycznej, co z kolei będzie miało wpływ na obniżenie cen za ścieki. Uważam, że powinnyśmy zrobić wszystko, by powietrze było czyste. W Grodzisku Mazowieckim, mimo że wymieniliśmy 600 pieców w ostatnich 3 latach, nadal powietrze pozostawia wiele do życzenia. Dzisiejszy projekt również służy poprawie jakości powietrza – mówił burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński.

 

Kompleksową modernizację przejdą trzy budynki: Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim, OSP w Izdebnie Kościelnym oraz budynek użytkowany przez grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytucje te czekają prace remontowo-modernizacyjne, m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych, stropodachów, ocieplenie podłóg oraz wymiana okien. Przebudowane zostaną systemy grzewcze, instalacje systemów chłodzących, a także systemy wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją. Zainstalowane będą nowe liczniki, zawory i termostaty. Poza tym w budynkach zastosowana zostanie automatyka pogodowa. Na budynkach zamontowane będą instalacje OZE, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia strat ciepła oraz do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów.

 

Ekologicznie w gminie Skaryszew

– Udało nam się pozyskać dofinansowanie na instalację prawie 160 instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym mieszkańcy gminy Skaryszew będą w stanie ograniczyć zanieczyszczenie. To jest pierwszy milowy krok, żeby oczyścić powietrze, a także żeby mieszkańcy finansowo odczuli, że wcale ogrzewanie domu czy wytwarzanie prądu nie musi być drogie. Projekt jest odpowiedzią na konsultacje z mieszkańcami – mówi burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek.

 

Już niebawem w 28 miejscowościach na terenie gminy Skaryszew (Makowiec, Skaryszew, Maków, Bujak, Modrzejowice, Odechów, Kobylany, Zalesie, Chomentów Puszcz, Chomentów Socha, Chomentów Szczygieł, Maków Nowy, Dzierzkówek Stary, Grabina, Antoniów, Anielin, Gębarzów Kolonia, Dzierzkówek, Nowy, Edwardów, Sołtyków, Kłonowiec Koracz, Odechowiec, Podsuliszka, Tomaszów, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Kazimierówka) zamontowane zostaną systemy fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Zainstalowanych będzie łącznie 155 instalacji OZE, w tym 27 instalacji solarnych, 120 instalacji fotowoltaicznych i 8 pomp ciepła. Inwestycja zostanie wykonana na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej. Projekt stawia też na edukację ekologiczną – zajęcia dla mieszkańców i uczniów szkół, a także broszury informacyjne na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza w gminie.

 

Liczba wyświetleń: 691

powrót