Aktualności

Konwent gmin powiatu pruszkowskiego

2019.02.13 11:10 , aktualizacja: 2019.02.14 12:46

Autor: oprac.na podst.zebr. mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

marszałek Adam Struzik i samorzadowcy z powiatu pruszkowskiego rozmawiają nad rozłożoną mapą z oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na obszarze powiatu pruszkowskiego O planach i budowie tzw....
plansza z widoczną mapą przebiegu trasy Założenia projektowe...

O planach i budowie tzw. „Paszkowianki” marszałek Adam Struzik rozmawiał z samorządowcami z Nadarzyna i powiatu pruszkowskiego[1]. Ta wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców inwestycja drogowa zapewni obsługę komunikacyjną gmin położonych na zachód od granic miasta stołecznego Warszawy.

 

Planowana „Paszkowianka” będzie przedłużeniem, w kierunku północno-zachodnim i północnym, drogi wojewódzkiej nr 721 – jednej z ważniejszych dróg w warszawskim węźle drogowym. Zapewni obsługę komunikacyjną gmin położonych na zachód od granic miasta stołecznego Warszawy. Odciąży obecnie wciąż rosnący ruch tranzytowy przechodzący przez Pruszków. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2021 r.

 

Założenia projektowe

„Paszkowianka” będzie łącznikiem pomiędzy DK8 a DK2. Zaplanowany przebieg drogi jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Brwinowa, Pruszkowa i Nadarzyna. W ramch inwestycji zrealizowane będzie połączenie dróg wojewódzkich nr 719 (w m. Kanie), nr 720 (w m. Brwinów) oraz 701 i 718 (węzeł autostradowy „Pruszków”) oraz przejście wiaduktem nad linią kolejową nr 1 i 447 w Parzniewie.

 

Podczas spotkania rozmawiano także o modernizacji wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718. Trasa ta jest coraz bardziej obciążona ruchem, ponieważ stanowi dojazd do węzła autostrady A2. Problemem jest też pogarszający się stan techniczny wiaduktu.

 

 

[1] Powiat pruszkowski jest laureatem ubiegłorocznej nagrody dla najlepszego powiatu na Mazowszu. Wyróżnienie przyznano na podstawie szczegółowego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowywanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

 

Liczba wyświetleń: 549

powrót