Aktualności

GOSPOSTRATEG dla Mazowsza

2019.02.12 11:45 , aktualizacja: 2019.02.14 10:16

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Emil Sawicki
Tablica informacyjna projektu na rzutniku Projekt złożony został w...
Pozowane zdjęcie pamiątkowe Województwo mazowieckie...

Województwo mazowieckie wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Politechniką Warszawską złożyło wniosek projektowy pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Projekt otrzymał 3,3 mln zł dofinansowania. 

 

O projekcie

Projekt złożony został w ramach programu GOSPOSTRATEG. Ma on pomóc poznać czynniki sprzyjające postępowi gospodarczemu Mazowsza i zaprojektować instrumenty wspierające zrównoważony rozwój regionu w nowym układzie statystycznym, obejmującym dwa NUTS2: warszawski stołeczny oraz mazowiecki regionalny. 

Projekt podzielony jest na dwie fazy – badawczą i wdrożeniową.  Na etapie realizacji przeprowadzone będą konsultacje uzyskanych wyników badań oraz podjęte działania służące przygotowaniu odpowiednich instrumentów. Za ich pośrednictwem ma być wykorzystany naturalny potencjał obu jednostek NUTS2.

 

Czemu to służy?

– W obecnej perspektywie finansowe rozwój obszaru metropolitalnego wspierany jest poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Dla obszarów pozametropolitalnych opracowaliśmy własne narzędzie, jakim są Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Ze względu na nowy podział statystyczny oraz zmianę podejścia w krajowym systemie wspierania rozwoju do wspomagania metropolii, wymagane jest przygotowanie nowych narzędzi, które będą działać lepiej niż obecne. Pozwolą na zmniejszanie dysproporcji między obszarem warszawskim a mazowieckim regionalnym, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności metropolii w skali Europy i świata – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Efektem badania będą propozycje konkretnych działań wspierających ośrodki subregionalne. W wyniku analizy przedstawione zostaną rekomendacje dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym ZIT. Rekomendacje przedstawione zostaną z uwzględnieniem scenariuszy opisanych w Strategii: konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, wyrównywania różnic i kryzysowego.

Liczba wyświetleń: 822

powrót