Aktualności

Nowe kierunki współpracy Mazowsza

2019.02.11 12:55 , aktualizacja: 2019.02.12 09:29

Autor: Dorota Pozorek (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy stole siedzą z lewej strony przedstawiciele samorzadu Mazowsza na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem, po prawej stroniePełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu Ziyad Raoof Rozmowy o możliwościach...
  • Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim Pełnomocnik Rządu...
  • wymiana pamiatek pomiędzy marszałkiem Adamem Struzikiem i Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu Ziyadem Raoofem Pamiątki to przedmioty,...

Marszałek Adam Struzik spotkał się z Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu Ziyadem Raoofem, który zaprezentował potencjał Regionu Kurdystanu, uwzględniając szczególnie atrakcyjne dziedziny możliwej współpracy pod kątem partnerów z Polski.

 

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu omówił sytuację swojej prowincji w kontekście złożonej sytuacji politycznej tej części świata. Rozmawiano też na temat możliwości inwestycyjnych na terenie Kurdystanu oraz międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

 

Iracki Kurdystan

To region, którego gospodarka opiera się przede wszystkim na przemyśle petrochemicznym, rolnictwie i turystyce. Kurdyjski Rząd Regionalny aktywnie wspiera inwestycje zagraniczne w regionie poprzez wdrażanie specjalnych projektów, ustanawianie praw przyjaznych inwestycjom i tworzenie stref wolnego handlu.
Uważa się, że jedną z ważnych branż na kurdyjskim rynku jest turystyka. Przedstawiciele tego sektora gospodarki są zainteresowani współpracą i wymianą doświadczeń z partnerami w Europie, a Kurdowie coraz częściej odwiedzają Europę w celach turystycznych.
Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu poinformował o targach Middle East Tourism Expo METEX Erbil 2019, które odbędą się w dniach 17–20 marca w Erbilu. Strona kurdyjska chciałaby także nawiązać bliższe kontakty z instytucjami kultury, nauki i biznesu na Mazowszu, deklarując aktywny udział we wspólnych lub innych przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym.

 

Ziyad Raoof przedstawił marszałkowi propozycję nawiązania współpracy bilateralnej województwa mazowieckiego z regionem Kurdystanu poprzez wymianę delegacji oficjalnych, naukowych i gospodarczych. Obie strony zadeklarowały chęć prowadzenia dalszych rozmów w celu wypracowania możliwości współpracy.


 

Liczba wyświetleń: 331

powrót