Aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z 98 proc. bonifikatą

2019.01.24 14:10 , aktualizacja: 2019.01.30 13:03
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Budynek stojący na ogrodzonej posesji Województwo mazowieckie...

Radni województwa mazowieckiego zadecydowali o udzieleniu 98 proc. bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów. Co ważne, bonifikata nie zmienia się bez względu na to, w którym roku wniesiona zostanie opłata jednorazowa.

 

Jak w Warszawie

– Samorządy są właścicielami gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Także województwo mazowieckie jest właścicielem nieruchomości gruntowych, na których ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego, w tym nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które podlegają przekształceniu. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wymaga jednak opłaty. Zaproponowaliśmy, wzorem Warszawy, 98 proc. bonifikatę i została ona przez radnych przyjęta – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Województwo mazowieckie jest właścicielem 636 lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, którym może przysługiwać bonifikata z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Znajdują się one w Warszawie, Płocku, Lublinie i Białymstoku.

– Biorąc pod uwagę wysokości bonifikat od jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej, ustalone przez rady miejskie miast, w których województwo mazowieckie jest właścicielem gruntów oraz fakt, że większość spośród lokali mieszkalnych należących do osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, znajdujących się na gruntach województwa, jest w Warszawie i Płocku, zarząd województwa uznał za uzasadnione przyjąć wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie na poziomie takim samym lub zbliżonym do bonifikat uchwalonych przez rady miast Warszawy (98 proc.) i Płocka (95 proc.) – wyjaśnia wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Uchwała nie przewiduje udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w przypadku, gdy wnioskodawca posiada zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu bądź wystąpił z takim wnioskiem przed ujawnieniem jego prawa w treści księgi wieczystej. Bonifikata od opłaty przekształceniowej nie obejmuje lokali użytkowych.

 

Podstawa prawna

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w następstwie której nastąpi przekształcenie z mocy prawa, co do zasady z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa definiuje grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, jako nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (gdzie co najmniej połowa lokali stanowi lokale mieszkalne), wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi budowlami czy obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Zgodnie z dyspozycją art. 7 ustawy, przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, wnoszona jest opłata przekształceniowa, równa wysokości opłaty rocznej obowiązującej na dzień przekształcenia.

Liczba wyświetleń: 2303

powrót