Aktualności

Rozwój zaplecza badawczego w Instytucie Technologii Elektronowej i Politechnice Warszawskiej

2018.12.11 11:55 , aktualizacja: 2018.12.13 14:45

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Piotr Dumania podpisuje umowę Pieniądze umożliwią...
  • umowę podpisuje Adam Struzik Sygnatariuszem obu umów ze...
  • przedstawiciele politechniki Warszawskiej z symbolicznym czekiem Politechnika Warszawska...
  • głos zabiera Jan Szmidt Przyznane pieniądze pozwolą...
  • przedstawiciele Instytutu TEchnologii Elektronowej z symbolicznym czekiem Ponad 52 mln zł unijnego...

Ponad 52 mln zł unijnego wsparcia trafiło do Instytutu Technologii Elektronowej na rozbudowę i doposażenie Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. Politechnika Warszawska otrzymała zaś blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geoinformatycznych (CENAGIS).

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego obie placówki otrzymają łącznie ponad 70,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor ITE Piotr Dumania i rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt.

 

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Instytut Technologii Elektronowej przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę potencjału badawczego trzech zespołów pracujących w Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. W ramach projektu zakupi: zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno, zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno oraz zestaw urządzeń do laboratorium tj. gniazda Litografii Submikrometrowej dla ITE Warszawa. Pieniędzy wystarczy także na niezbędną adaptację istniejącej infrastruktury technicznej.

 

Realizacja projektu zapewni kompleksową modernizację zaplecza badawczego Centrum, a urządzenia będą stanowiły kluczowe uzupełnienie aparatury badawczej przeznaczonej do realizacji prac w zakresie technologii wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów (MEMS) oraz przyrządów półprzewodnikowych opartych o półprzewodniki szeroko-przerwowe (GaN, SiC i in.) dla zastosowań w energetyce oraz mikrofalowych (komunikacyjnych i radiolokacji). Uzyskane wsparcie umożliwi przekształcenie laboratoriów badawczych ITE w kompletną platformę technologiczną dla rozwoju zaawansowanych badań nad nowoczesnymi przyrządami mikro/opto-mechanicznymi oraz elektronicznymi przy współpracy ze środowiskiem akademickim i przemysłem, w nowoczesnej gospodarce ukierunkowanej na podejmowanie wyzwań Przemysłu 4.0.

 

Tytuł projektu: Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Beneficjent: Instytut Technologii Elektronowej

Wartość projektu: 70 488 628,36 zł

Kwota dofinansowania: 52 105 785,87 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Rozwój zaplecza badawczego Politechniki Warszawskiej

 

Politechnika Warszawska utworzy centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie. Wykorzystane zostaną najnowsze technologie, w szczególności geoinformatyczne i informatyczne, pozwalające na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.

 

Główną ideą prowadzonych analiz będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych. Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych), jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platformy analitycznej dedykowanej do analiz naukowych (oparta o oprogramowanie komercyjne zarówno wiodących dostawców komercyjnych, jak i open source). W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

 

Tytuł projektu: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Wartość projektu: 24 796 850,20 zł

Kwota dofinansowania: 18 792 267,62 zł

Liczba wyświetleń: 560

powrót