Aktualności

Konferencja „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka”

2018.12.10 15:15 , aktualizacja: 2019.02.28 10:24

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Uczestnicy konferencji w trakcie wykładu Konferencja odbyła się w...
  • Kobieta z mikrofonem podczas wygłaszania przemówienia Konferencja została...
  • Widok na salę konferencyjną i uczestników Podczas spotkania...

O problemach związanych ze spożywaniem alkoholu i jego konsekwencjach dla rozwoju dziecka dyskutowano podczas konferencji w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” Sp. z o.o.

 

W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny, pracownicy organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień z całego Mazowsza. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o wpływie alkoholu na mózg dziecka, na temat zespołu FAS (ang. fetal alcohol syndrome, FAS alkoholowy zespół płodowy) oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.

 

Płodowy zespół alkoholowy

Antyzdrowotne zachowania kobiet w czasie ciąży, a nawet już w okresie przedkoncepcyjnym, stwarzają ryzyko dla zdrowia prokreacyjnego, dla prawidłowego przebiegu ciąży oraz noworodka i dziecka w dalszych latach życia. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jest najpoważniejszą konsekwencją działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. FAS jest nieuleczalny, objawia się m.in. zaburzeniem wzrostu płodu, niedorozwojem centralnego układu nerwowego i wadami wrodzonymi. Oprócz objawów bezpośrednio związanych z uszkodzeniem mózgu dziecka, FAS powoduje także pojawienie się tzw. „zaburzeń wtórnych”. Są to objawy pośrednio wynikające ze zniszczeń mózgu i należą do nich m.in.: problemy w szkole, trudności ze znalezieniem pracy, ADHD, problemy w pracy, trudności w związkach z innymi ludźmi, uzależnienia, skłonność do depresji oraz niedostosowanie społeczne.

– Jeszcze nie tak dawno, można było spotkać się ze stwierdzeniem, że kieliszek wina, wypity od czasu do czasu przez kobietę w ciąży nie jest szkodliwy. Mało tego – panowało przekonanie, że jest to wręcz wskazane, zwłaszcza dla tych pań, które mają anemię. Dziś już wiemy, i z całą pewnością możemy stwierdzić, że spożywanie alkoholu w ciąży jest szkodliwe dla płodu. Dlatego miejmy to na uwadze i pamiętajmy, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu w ciąży jest zabroniona – powiedziała Agnieszka Gonczaryk, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej urzędu marszałkowskiego.

Niepokojące statystyki

Szacuje się, że co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS (300 000 urodzeń). Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa. Należy pamiętać również, że wiele przypadków może pozostawać nierozpoznanych.

Pomimo że Polacy są przekonani o szkodliwym wpływie alkoholu na kobiety w ciąży, niemal jedna trzecia (31,7 proc.) badanych przez IPSOS spotkała się z opinią, że kobieta w ciąży powinna spożywać regularnie niewielkie ilości czerwonego wina. Jedna trzecia ankietowanych kobiet (33,5 proc.), które urodziły jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. 35 proc. ankietowanych osób było świadkiem spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży. Dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwu, że spożywanie alkoholu oraz funkcjonowanie dzieci w rodzinach, w których alkohol jest nadużywany, wpływa na ich rozwój emocjonalny i psychiczny. Może on mieć także poważne skutki w trakcie całego życia tych dzieci.

 

Polityka społeczna na Mazowszu

Podczas spotkania zostały także zaprezentowane działania w kontekście wsparcia rodzin z problemem uzależnień realizowane przez organizacje pozarządowe działające na Mazowszu. Przedstawiono także problemy związane z nadużywaniem alkoholu w ramach podejmowanych działań w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. Konferencja została zorganizowana w ramach II Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego.

Liczba wyświetleń: 368

powrót