Aktualności

Nagrody dla szkół i nauczycieli

2018.11.29 08:40 , aktualizacja: 2018.11.29 14:49

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Dyplom w konkursie Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie, z rąk marszałka Adama Struzika odbiera uczeń placówki Tytuł i prawo użytkowania...
 • w rzędzie stoją przedstawiciele samorzadu województwa i wyróżnieni w konkursie nauczyciele Nauczyciele i szkoły...
 • do wspólnego zdjęcia z marszałkiem ustawili się reprezentanci Publiczna Szkoy Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej Publiczna Szkoła Podstawowa...
 • marszałek wręcza nagrodę w konkursie„Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie młodej przedstawicielce szkoły podstawowej z Mazowsza Nagrody w konkursie...
 • wyróżnienia w konkursie Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie otrzymały także placówki wszesnoszkolne Zespół Szkolno-Przedszkolny...

Ciekawe, inspirujące, twórcze – takie są lekcje w naszych mazowieckich szkołach. Stoją za nimi wspaniali i kreatywni nauczyciele oraz aktywne szkoły. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył nagrody w ramach dwóch konkursów „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” i „Edukreator”.

 

– Mazowsze słynie z bogatej tradycji, historii, kultury i pięknej przyrody, dlatego staramy się wzbudzać wśród młodego pokolenia ciekawość oraz pokazać uroki naszego regionu. Chcemy także zachęcić nauczycieli do kreatywnego i twórczego nauczania i angażowania się w działalność kulturalną. Warto, aby mazowieckie szkoły były miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje pasje, a nauka była przyjemnością – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Edukreatorzy

W II edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” nagrodzeni zostali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. Ocenie podlegała kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu lekcji, rozwijanie aktywności uczniowskiej i zaangażowanie w działalność kulturalną. Ideą konkursu było nie tylko nagradzanie, ale też wzmocnienie i upowszechnianie kultury oraz promocja nowych, oryginalnych i twórczych pomysłów na edukację kulturalną.

 

Nagrodzeni w konkursie „Edukreator na Mazowszu” zostali:

 • w kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej”:
  • Ireneusz Gajek, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem, powiat przasnyski (nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł brutto);
  • wyróżnienie otrzymała Elżbieta Kaźmierska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku;
 • w kategorii „Kreatywna szkoła podstawowa”:
  • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku (nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł brutto);
  • wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku, powiat ostrołęcki;
    
 • w kategorii „Kreatywna szkoła ponadpodstawowa”:
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł brutto).

 

Szkoły aktywne turystycznie

– Po raz kolejny mazowieckie szkoły udowodniły, że są aktywne turystycznie i wiedzą jak zachęcać młodzież do uprawiania aktywnej turystyki. Mazowsze to region niezwykle ciekawy. Obok monumentalnych kościołów, teatrów, muzeów znajduje się tu mnóstwo perełek architektury drewnianej i sakralnej. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych i rowerowych. To także przepiękne parki i tereny nadrzeczne. Dlatego cieszę się, że z roku na rok zainteresowanie tym konkursem rośnie – podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM Izabela Stelmańska.

 

W konkursie „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” udział wzięły szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i szkoły specjalne. Ideą inicjatywy było rozpowszechnianie i zachęcanie do turystyki najmłodszych oraz inspirowanie młodzieży do podróży po Mazowszu. Podczas uroczystości przyznano tytuły i prawo używania logo Złotej, Srebrnej i Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie oraz wyróżnienia. Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchar przechodni marszałka województwa mazowieckiego. W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 35 szkół z Mazowsza, w tym 22 szkoły podstawowe, 6 gimnazjalnych, 4 ponadgimnazjalne i 3 placówki specjalne.

 

Laureaci konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” w poszczególnych kategoriach:

 • szkoły podstawowe:
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku w Warszawie uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni marszałka województwa mazowieckiego;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 roku w Nowej Wsi, powiat grójecki uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopackiej w Leszczynie Szlacheckim, powiat płocki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, powiat pruszkowski uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, powiat grójecki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, powiat żyrardowski uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach, powiat kozienicki uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu, powiat kozienicki uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, powiat kozienicki uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej, powiat kozienicki uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.
 • szkoły gimnazjalne:
  • Oddziały Gimnazjum 141 przy Szkole Podstawowej nr 377 w Warszawie uzyskały tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, powiat żyrardowski uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu uzyskało tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych, Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie uzyskało wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.
 • szkoły ponadgimnazjalne:
  • Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uzyskał tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.
    
 • szkoły specjalne:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku uzyskał tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, powiat kozienicki uzyskał tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

 

Liczba wyświetleń: 458

powrót