Aktualności

Budżet województwa 2019 r. – pierwsze czytanie

2018.11.27 15:45 , aktualizacja: 2018.11.28 11:51

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Banknoty i monety polskie Ilustracja

Radni uczestniczyli w pierwszym czytaniu przyszłorocznego budżetu. Planowane dochody wyniosą ponad 3,2 mld zł, z czego 2,5 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,3 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2019 r. wyniesie 509 mln zł.

 

– Wracamy do poziomu, w którym inwestycje stanowią ponad 30 proc. budżetu. Zapowiada się dobry rok dla Mazowsza. Uda nam się nie tylko zakończyć trwające już inwestycje, ale także rozpocząć nowe. Zaplanowaliśmy także środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy wsparcie renowacji zabytków – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury drogowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 676 mln zł. Ponad 570 mln zł zostanie przeznaczone na  budowy, rozbudowy i modernizacje dróg wojewódzkich, a ponad 56 mln zł na wsparcie rozwoju dróg powiatowych. Ponad 162 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 75 mln zł w instytucjach kultury. Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 24,5 mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 355 mln zł.

Drogi

 • droga wojewódzka 727 Klwów-Szydłowiec – 38,5 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, na  odcinku od km 23+100 do km 30+625 – 26,8 mln zł,
 • droga wojewódzka 637 Warszawa-Węgrów – 26 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 616 relacji Rembielin-Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) – 20 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 618 relacji Gołymin-Wyszków – 18 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – 17 mln zł,
 • rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Poniatów; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka;  dw. nr 690 Boguty Pianki) – 16 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 579 Kazuń - Błonie Etap II – 14,7 mln zł,
 • droga wojewódzka 801 Warszawa-granica województwa – 14,5 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno-gr. woj. – 13,4 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie – 11 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew – 10 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 722 w m. Prażmów  od km 16+822 do km 19+004 – 10 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 694 Przyjmy-Brok-granica województwa w m. Małkinia Górna – 9,8 mln zł,
 • budowa drogi wojewódzkiej 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 – 9,6 mln zł,
 • droga wojewódzka 575 Płock-Kazuń Nowy – 9,1 mln zł,
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 8,5 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz – 8 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki – 7,8 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840, gmina Jastrząb – 7,5 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec-Ruda Wolińska – 7 mln zł,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Golądkowo – 7 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – 5,5, mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 5,4 mln zł,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski – 5 mln zł.

Zdrowie

 • modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – 13,8 mln zł,
 • zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu – 12 mln zł,
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 9,8 mln zł,
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 9 mln zł,
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – 8,8 mln zł,
 • modernizacja Pawilonu III/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 8,4 mln zł;
 • modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 7,6 mln zł;
 • zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie – 7,3 mln zł;
 • budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski – 6,6 mln zł,
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer'' Sp. z o.o. – 5 mln zł.

Kultura

 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – 7,1 mln zł,
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 6,3 mln zł,
 • Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku – 5,6 mln zł,
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – 5,5 mln zł,
 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie – 5,5 mln zł.

Liczba wyświetleń: 753

powrót