Aktualności

Współpraca impulsem rozwoju regionów

2018.11.07 14:30 , aktualizacja: 2018.11.27 14:46
Autor: Maciej Jadczak (CG), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
Zdjęcie otwartego laptopa ze zbliżeniem na klawiaturę (źródło: pixabay.com)

Jak samorządy mogą realizować zadania dotyczące budowania społeczeństwa informacyjnego? Kwestię tę omawiano podczas posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, wspierającego prace Konwentu Marszałków Województw RP.

 

Eksperci w służbie regionom

W obradach wzięło udział 30 ekspertów z 13 województw. Celem spotkania było wsparcie Konwentu Marszałków Województw RP w wypracowaniu wspólnych stanowisk regionów w sprawach dotyczących postępu technologii cyfrowych i ich właściwego wykorzystania w sferach o wysokim priorytecie społecznym.

 

Bliżej społeczeństwa

Omówiono najpilniejsze wyzwania, jakie stoją przed samorządami w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Są to:

  • rozwój e-Usług dla mieszkańców regionów,
  • cyfryzacja zasobów danych przestrzennych,
  • interoperacyjność danych przestrzennych,
  • rozwój platform regionalnych dotyczących e-Zdrowia,
  • rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej dla regionów,
  • wykorzystanie sieci szerokopasmowych Internetu,
  • współczesne rozwiązania cyfrowe dla samorządów terytorialnych.

Członkowie ZSI wymieniali poglądy i omawiali doświadczenia samorządów z poszczególnych regionów. Poszukiwano wspólnych rozwiązań i nowych narzędzi współpracy terytorialnej, a także dyskutowano o kierunkach współdziałania samorządów ze stroną rządową. Współpraca ta ma przede wszystkim zapewnić dynamikę zrównoważonego rozwoju wszystkich województwa, poprawić komfort życia obywateli, wyrównać szanse obszarów słabiej rozwiniętych, a także polepszyć dostęp społeczeństwa do informacji, danych i usług z wykorzystaniem systemów teleinformacyjnych. 

 

To nie pierwsze spotkanie, ale może przełomowe

Konwent Marszałków Województw RP to forum działań na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Swoją działalność rozpoczął w 1999 r. Jako wsparcie merytoryczne dla prac Konwentu, powołano kilka wyspecjalizowanych zespołów eksperckich, do których należy Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Listopadowe spotkanie charakteryzowało niezwykle wysokie zaangażowanie uczestników zarówno w analizę omawianych zagadnień, jak i wypracowywanie wspólnych stanowisk. Wyjątkowo liczny udział ekspertów z niemal wszystkich regionów pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń, która zaowocuje w przyszłych działaniach i pozwoli na podejmowanie przedsięwzięć o jeszcze skuteczniejszym oddziaływaniu na rzecz realizacji potrzeb społecznych.

 

Posiedzenie i co dalej?

Wyniki ustaleń z listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego zostaną zawarte w projektach stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP. Zespół wskaże także potrzeby w obszarze rozwinięcia współpracy z właściwymi rzeczowo resortami administracji rządowej. Wypracowane ustalenia stanowić będą nie tylko punkt wyjścia dla wspólnych działań regionów, ale i w swym zamierzeniu mają budować stabilne fundamenty współdziałania z krajowymi organami centralnymi, w szczególności w obliczu zmian, jakie następują we władzach samorządowych po październikowych wyborach.

 

 

Liczba wyświetleń: 86

powrót